Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Organització i Serveis

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Sagalés i Torra

Càrrec

sub-directora general d'Organització i Serveis

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Dirigir i coordinar les actuacions del Departament de Salut i dels organismes que en depenen en matèria
d'organització, millora i racionalització de serveis i procediments i sistemes, i la seva avaluació.
b) Supervisar, impulsar i coordinar els projectes d'administració electrònica del Departament de Salut i dels
organismes que en depenen, d'acord amb les polítiques de caràcter transversal impulsades per la Generalitat
de Catalunya.
c) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites, en coordinació amb l'òrgan corresponent del departament competent en la matèria.
d) Coordinar les actuacions referents a organització, procediments i estructura, i assessorar els diferents òrgans del Departament en aquestes matèries.
e) Dirigir i coordinar els serveis generals i les activitats corresponents al règim  intern del Departament, així com dur-ne a terme la coordinació en les entitats que en depenen.
f) Dirigir els serveis d'atenció al públic i d'emmagatzematge, el Registre general i l'Arxiu Central i fer-ne el seguiment.
g) Impulsar i supervisar la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya.
h) Impulsar i dirigir el desenvolupament de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic com a plataforma digital d'accés als fons bibliogràfics en matèria de salut.
i) Supervisar i impulsar l'aplicació de les directrius generals en matèria de planificació lingüística.
j) Garantir el compliment de la normativa en matèria lingüística i coordinar els plans de política lingüística i les actuacions per a la millora de la qualitat lingüística, així com donar suport a les unitats del Departament i els ens que en depenen. 
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (12/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya