Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Planificació i Retribucions

    Organigrama

Responsable

Sra.   Marta Carrera Alcazar

Càrrec

Cap del Servei de Planificació i Retribucions

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Coordinar i controlar l'elaboració de les nòmines del personal, els règims de previsió de la Seguretat Social
i l'execució econòmica de les sentències i retencions judicials.
b) Elaborar el capítol I de l'avantprojecte de pressupost i efectuar el control de la despesa corresponent.
c) Realitzar estudis, plans i propostes d'ajust de les plantilles de llocs de treball disponibles en relació amb les
necessitats efectives.
d) Elaborar i estudiar les propostes de valoració i classificació de llocs de treball, coordinar l'elaboració dels manuals d'organització i gestionar la modificació dels llocs de treball del Departament.
e) Donar suport a les unitats del Departament en la identificació de les necessitats, la definició de les funcions i els perfils competencials dels llocs de treball del personal, amb vista a l'assoliment dels objectius estratègics de l'organització.
f) Estudiar i analitzar polivalències existents  entre els llocs de treball d'un mateix cos de manera que permetin  la flexibilització i l'intercanvi d'efectius en períodes en què les càrregues de treball així ho requereixen.
g) Efectuar els estudis dels costos d'estructures del Departament.
h) Elaborar informes i estudis econòmics en matèria retributiva.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (12/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya