Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Acadèmica i Règim Interior

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Maria Redondo Vega

Càrrec

cap de Servei de Gestió Acadèmica i Règim Interior

Adreça
Avinguda de l'Estadi, 12-22 (Anella Olímpica)
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 425 54 45
Adreça web

Funcions

 1. Coordinar l'organització administrativa dels centres docents de Barcelona i Lleida i dels òrgans directius docents corresponents.
 2. Revisar i controlar la dotació dels mitjans materials per a desenvolupar la funció docent.
 3. Coordinar els serveis d'atenció a l'alumnat als centres de Lleida i Barcelona
 4. Coordinar i supervisar els serveis generals i de règim interior.
 5. Coordinar i supervisar la gestió del patrimoni.
 6. Programar i supervisar el manteniment preventiu i correctiu dels edificis de l'INEFC i coordinar el personal que se n'ocupa.
 7. Elaborar el pla anual d'inversions i millores dels edificis adscrits a l'INEFC.
 8. Vetllar pel compliment de la normativa reguladora de les inspeccions tècniques dels edificis, la legalització de les instal·lacions i la millora de l'eficiència energètica.
 9. Fer les propostes de contractació i elaborar els plecs de clàusules i informes tècnics per a la licitació i adjudicació dels contractes relatius a inversions en les instal·lacions, obres, manteniment, serveis i subministraments, i fer-ne el control de l'execució.
 10. Supervisar i gestionar el lloguer de les instal·lacions dels centres de Lleida i Barcelona.
 11. Vetllar per l'aplicació de les polítiques en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
 12. Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC a l'INEFC i coordinar i supervisar la gestió TIC dels centres de Barcelona i Lleida.
 13. Elaborar i proposar els comptes anuals de l'INEFC.
 14. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (29/11/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya