Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable d'Assessorament Jurídic

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Carme Guasch Manau

Càrrec

responsable d'Assessorament Jurídic, de l'ISPC

Adreça
Carretera C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
Població
08100  Mollet del Vallès
Telèfon
93 567 50 00
Fax
93 567 51 30

Funcions

Donar suport jurídic i assessorament als òrgans de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Elaborar estudis i informes jurídics en matèries pròpies de l'Institut.

Elaborar propostes de disposicions de caràcter general sobre matèries que són competència de l'Institut.

Realitzar la proposta de resolució dels recursos administratius que s'interposen contra actes de l'Institut.

Preparar antecedents i informes pel que fa a recursos que se substancien per via jurisdiccional en matèries pròpies de l'Institut i fer-ne el seguiment, en col·laboració amb l'Assessoria Jurídica del Departament.

Responsabilitzar-se jurídicament dels protocols i convenis de col·laboració que signi l'Institut amb entitats públiques o privades.

Garantir la resolució dels expedients disciplinaris que s'incoen a l'alumnat i al personal de l'Institut.

Fer-se càrrec de la Secretaria del Consell de Direcció i del Consell Pedagògic i Científic de l'Institut.

A més, les pròpies del cos o escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (02/08/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya