Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Suport a la Planificació, Anàlisi i Avaluació

    Organigrama

Responsable

Sr.   Francesc Josep Abad Esteve

Càrrec

Subdirector general de Suport a la Planificació, Anàlisi i Avaluació

Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 67 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Subdirecció General de Suport a la Planificació, Anàlisi i Avaluació, té les funcions següents:

a) Coordinar, mantenir i explotar el sistema cooperatiu d’informació d’universitats i de recerca de Catalunya, UNEIX, conjuntament amb les universitats i centres de recerca i d’acord amb l’estadística oficial d’aquests àmbits establerta amb l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya).

b) Coordinar i gestionar amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya la provisió estadística del model d’indicadors per al seguiment i l’acreditació de títols universitaris oficials i, quan escaigui, dels títols propis universitaris a Catalunya.

c) Coordinar la participació del sistema universitari de Catalunya en el sistema integrat d’informació universitària del ministeri competent, a l’efecte de gestionar tota la informació estadística d’aquest àmbit, d’acord amb les universitats.

d) Donar suport a la coordinació del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement i a la Secretaria de la Comissió de Seguiment, així com a la coordinació i gestió dels informes sobre el compliment de les actuacions previstes en el Pacte.

e) Dur a terme l’avaluació de programes i de polítiques públiques pròpies dels àmbits específics del Departament i de les seves direccions generals.

f) Canalitzar les relacions en matèria estadística objecte de les competències del Departament amb l’Idescat.

g) Donar suport a la planificació, el desplegament i el seguiment de programes específics de l’àmbit universitari, en col·laboració amb les universitats i els ens vinculats, com el Pla de Doctorats Industrials, el Programa Serra Húnter, o el desplegament de la formació contínua.

h) Gestionar la informació per desplegar i desenvolupar el pla de millora de finançament de les universitats, l’articulació de compromisos pluriennals de despesa en inversió de les universitats i de recerca, i els compromisos pluriennals de funcionament dels centres de recerca.

i) Donar suport a les actuacions vinculades a la internacionalització i promoció internacional en els àmbits d’universitats i recerca, sens perjudici de les atribucions que puguin tenir altres unitats.

j) Atraure, planificar i gestionar fons europeus en l’àmbit del Departament.

k) Participar en projectes de recerca en l’àmbit estadístic en coordinació amb els centres de recerca i les universitats.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.


Components

De la Subdirecció General de Suport a la Planificació, Anàlisi i Avaluació, en depèn l’Àrea de Planificació i Gestió de Fons Europeus
data actualització (14/02/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya