Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Projectes Estratègics d'Eficiència i Reforma

    Organigrama

Responsable

Sra.   Isabel Tornabell González

Càrrec

Subdirectora general de Projectes Estratègics d'Eficiència i Reforma

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Fax
93 316 22 46
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Impulsar, dissenyar, planificar i executar, en coordinació amb la resta de subdireccions generals, projectes estratègics d'eficiència i reforma relatius als àmbits d'actuació de la Direcció General, i avaluar-ne, en termes de cost-benefici, els resultats, així com les desviacions respecte dels objectius previstos.
b) Analitzar sistemes de racionalització, optimització i gestió patrimonials d'àmbit internacional per identificar bones pràctiques susceptibles de ser aplicades a la Generalitat de Catalunya, i impulsar-ne la introducció.
c) Proposar al director o directora general criteris i directrius relatius a la gestió del patrimoni de la Generalitat de Catalunya, així com fórmules innovadores de racionalització, optimització i gestió del patrimoni de la Generalitat de Catalunya que contribueixin a la sostenibilitat de les finances públiques per la via de la generació d'ingressos extraordinaris i/o de la reducció de costos fruit d'una major eficiència.
d) Impulsar programes i projectes d'àmbit interdepartamental relacionats amb l'eficiència i la reforma, pel que fa als àmbits d'actuació de la Direcció General, i participar-hi.
e) Mantenir, juntament amb la Sub-direcció General de Patrimoni Immobiliari, la interlocució amb el mercat immobiliari en relació amb la racionalització del patrimoni de la Generalitat de Catalunya i l'optimització dels immobles.
f) Impulsar, dissenyar i implementar mesures que millorin els sistemes d'informació interns de la Direcció General, així com promoure i executar mesures que millorin els mecanismes d'informació externs i incrementin el grau de transparència de les actuacions de la Direcció General.
g) Donar suport transversal a tots els àmbits d'actuació de la Direcció General i coordinar les matèries transversals que afecten diverses subdireccions generals en qüestions relacionades amb l'eficiència, la generació d'ingressos o amb la reforma i millora dels sistemes de gestió.
h) Elaborar informes sobre les propostes departamentals en relació amb la necessitat de contractar nous espais, fer trasllats i reubicacions, des del punt de vista del compliment dels principis de racionalització i optimització d'espais pel que fa als immobles d'ús administratiu.
i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (29/12/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya