Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)

Responsable

Sr.   Manel Puig Domingo

Càrrec

Director

Adreça
Carretera de Can Ruti, Camí de les escoles, s/n
Població
08916  Badalona
Telèfon
93 497 86 55 / 93 497 86 53
Fax
93 497 86 54

 

NIF

G-60805462

 

Funcions

Article 5 dels Estatuts

Finalitats fundacionals
Fundació IGTP té per finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut. Amb aquesta finalitat haurà de promoure i estrènyer les relacions i l'intercanvi de coneixements entre els investigadors i els grups de recerca que pertanyen als diversos centres i entitats de l'àmbit biomèdic, que actuen principalment en l'entorn de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTP), incloent la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Fundació irsiCaixa, el Banc de Sang i Teixits (BST), l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i la Fundació Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann i promoure la col·laboració amb altres institucions i entitats, prioritzant la realització de projectes conjunts; ha de recaptar fons per finançar activitats de recerca d'interès dels esmentats centres i dispositius; i ha de gestionar els recursos ordenats a la investigació que les diverses institucions i entitats que en formin part li encomanin.
 
Article 6 dels Estatuts
Activitats
6.1  Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, i també a través d'altres formes de gestió admeses en Dret, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
6.2  En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:
a)  Identificar i promoure les grans àrees de recerca en l'àmbit biomèdic de l'entorn geogràfic de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, impulsant la més estreta interrelació entre la recerca bàsica, translacional, clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris.
b)  Estimular i gestionar la col·laboració interdisciplinària entre els diferents grups de recerca de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i les institucions i entitats que formen part de la Fundació, i amb d'altres institucions i entitats, públiques o privades, per al desenvolupament de projectes en l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut.
c)  Facilitar el finançament, l'administració i la gestió del procés de la recerca que es porti a terme a l'entorn de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, i a les institucions i entitats que formen part de la Fundació, mitjançant la promoció de programes de finançament, l'obtenció i aplicació dels fons que obtingui la Fundació i l'ordenació dels seus recursos físics, humans i econòmics.
d)  Produir i difondre a la societat els avenços científics, així com gestionar la protecció jurídica i la transferència de tecnologia i coneixements al sector productiu, i promoure, donar suport i, si escau, participar en empreses que es creïn a l'entorn de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i de la fundació amb aquest objectiu.
e)  Impulsar i gestionar iniciatives que permetin millorar la transferència i valorització dels resultats de la recerca, incloent, entre d'altres, la promoció i gestió d'infraestructures de caràcter científic i tecnològic en el camp de la recerca biomèdica i representar-les davant de tercers, així com la participació en instruments específics o en altres ens amb aquests i objectius. Aquestes infraestructures podran incorporar espais per al desenvolupament d'activitats per part de grups de recerca i per empreses del sector biotecnològic.
f)  Gestionar instal·lacions d'àmbit biomèdic, com ara biobancs, serveis i d'altres encàrrecs,
com ara la gestió de compres i d'infraestructures, que li siguin encomanats per l'Institut Català de la Salut, per l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol o per d'altres institucions del seu campus, en el marc de les seves activitats.
g)  Promoure la docència i la formació especialitzada d'investigadors, tècnics, personal sanitari i professors i, en general, de personal relacionat amb les activitats de la Fundació.
h)  Concedir beques, borses d'estudi i d'altres ajuts econòmics per a la realització de treballs d'investigació i estades en laboratoris d'altres centres i institucions nacionals i estrangers, i per a l'adquisició i manteniment d'equipaments i utillatge de recerca.
i)   Prestar serveis de suport a la recerca en interès dels investigadors i grups de recerca dels diferents centres i institucions membres, i gestionar sistemes d'incentius a les activitats de recerca que es desenvolupin d'acord amb la normativa aplicable.
j)   Vetllar per garantir l'observança dels imperatius ètics en relació amb la recerca.
k)  Participar en les polítiques de coordinació de la recerca biomèdica de Catalunya, projectes de recerca i xarxes d'excel·lència d'àmbit nacional i internacional.
I)   En general, qualsevol altra relativa a la gestió o prestació de serveis i recursos humans, u científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca.
Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica l'obligació d'atendre-les totes, ni tampoc cap relació entre elles.
6.3  En tot moment, el Patronat pot acordar la realització d'altres activitats, que consideri convenients, als efectes d'assolir les finalitats fundacionals.
6.4  Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Fundació. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.


data actualització (01/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya