Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Responsable

Sra.   Gemma Craywinckel Martí

Càrrec

directora gerent de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Adreça
Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167
Població
08025   Barcelona
Telèfon
93 291 90 00
Adreça web

 

NIF

G-59780494

 

Funcions

Article 5 dels Estatuts

Finalitats fundacionals
La Fundació té per objecte la prestació dels serveis mèdics-sanitaris, principalment a I'àmbit geogràfic de Catalunya, i incrementar els nivells de salut dels ciutadans, últims beneficiaris de la Fundació.
Per això, practica una medicina amb un alt grau d'eficiència i d'acord amb els principis que consten a I'apartat primer de la Carta Fundacional.
Article 6
Activitats
6.1  Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
6.2  Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicencies pertinents.
6.3  La Fundació desenvolupa serveis sanitaris preventius, assistencials, diagnòstics,
terapèutics, rehabilitadors, pal·liatius, de cures i, en general, de promoció i manteniment de la salut destinats als ciutadans, com també activitats docents i en el camp de la recerca i la innovació científica. Aquestes activitats les pot dur a terme ja sigui directa o indirectament mitjançant la col·laboració amb altres entitats.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Fundació. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.


data actualització (10/10/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya