Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Fundació TicSalut

Responsable

Dr.   Josuè Sallent Ribes

Càrrec

director de la Fundació TicSalut

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 553 26 42
Fax
93 553 26 43
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 17 h.

 

NIF

G-64350374

 

Funcions

Article 6 dels Estatuts

Finalitats i activitats de la Fundació
6.1  La Fundació té per objecte global promoure un coneixement més gran i la millor utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en I'àmbit de la salut.
6.2  Les activitats de la Fundació s'adre9aran principalment als agents principals del sistema de salut: els gestors públics, els professionals, els gestors d'hospitals, consorcis, empreses i serveis de salut en general, així com els desenvolupadors de sistemes i tecnològics i els usuaris dels serveis de salut.
6.3  Els objectius específics de la Fundació són:
a)    Elaborar criteris, orientacions estratègiques, informació útil i estructurada, per facilitar la presa de decisions sobre tecnologies de la informació i comunicació en I'àmbit de la salut.
b)    Donar suport tècnic divulgant aquesta informació, oferint assistència i formació al Departament de Salut, als usuaris i als proveïdors de solucions tecnològiques.
c)    Promoure el moviment d'informació abans que el moviment de persones, per tal d'assolir el més alt grau d'eficiència en el diagnòstic
6.4  Per assolir aquests objectius, la Fundació realitzarà les activitats següents:
a)    Identificar, recollir, validar informació coherent sobre iniciatives i experiències innovadores.
b)    Analitzar, sintetitzar, valorar aquesta informació de manera sistemàtica, continuada i en temps útil, amb la participació de tots els agents concernits, i aprofitar tot el saber fer (know-how) i els recursos ja existents.
c)    Elaborar criteris, orientacions, estratègies possibles, propostes d'estàndards i normes.
d)    Divulgar aquesta informació pels canals més adequats,
e)    Fomentar el coneixement general sobre els sistemes d'informació i la seva utilització, així com la dels sistemes i tecnologies de la comunicació en I'àmbit de la salut.
f)     Promoure la col·laboració entre proveïdors, distribuïdors, usuaris i beneficiaris de solucions tecnològiques i facilitadores de la interoperabilitat dels sistemes.
g)    Donar suport i assistència tècnica per facilitar la presa de decisions, la implantació de solucions, i la definició de projectes innovadors o d'experiències pilot en funció de les possibilitats i necessitats detectades.
h)    Estar present en els diferents fòrums que a nivell nacional i internacional es dediquin a la implementació de les TIC en la sanitat.
i)     Impulsar i facilitar la cooperació entre governs i administracions d'altres comunitats autònomes, i la participació en les polítiques europees i internacionals corresponents.
j)     Promoure currículums específics per a cada nivell del serveis TIC que complementin i homogeneïtzin la se va formació TIC amb les especificitats de I'àrea de la salut.
k)    Promoure la creació del material docent escaient per a la formació en I'àrea TIC del personal tècnic i sanitari.
l)     Promoure la formació de formadors en TIC.
6.5 Per al compliment de les seves finalitats la Fundació podrà promoure, finançar i organitzar cursos, seminaris, congressos, conferencies i editar i difondre aquests i els seus continguts, així com convocar i gestionar beques i atorgar subvencions per a la investigació, la recerca i la divulgació de les matèries que comprenen les seves finalitats.
6.6 Igualment tindrà especial consideració la utilització de mitjans virtuals i digitals per al desenvolupament i difusió de la seva tasca.
6.7 Les finalitats de la Fundació les podrà assolir per si mateixa o bé per la col·laboració amb altres entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, i de caràcter internacional; la creació per si sola o amb terceres persones d'altres persones jurídiques; i la participació en programes de cooperació en les matèries esmentades.
6.8 Podran ser beneficiaris dels serveis i de les activitats docents, formatives i de recerca que organitzi o promogui la Fundació les persones físiques i jurídiques tant nacionals com de la Unió Europea, de l¿espai econòmic europeu o estrangeres residents i no residents a Espanya, sense distinció per raó de raça, sexe, edat, religió, opinió o qualsevol circumstancia personal o social. En el supòsit que la demanda de serveis o de participació en les activitats esmentades superi la capacitat de la Fundació, tindran preferència les persones residents a Catalunya. En tot cas en les convocatòries de les activitats docents, formatives i de recerca, la Fundació haurà de fer constar els requisits professionals i/o acadèmics necessaris per gaudir del seu benefici.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

 


Components

Fundació. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.
 


data actualització (25/11/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya