Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)


Adreça
Avinguda de la Universitat, 1
Població
43204  Reus
Telèfon
977 75 93 94
Adreça web

 

NIF

G-43814045

 

Funcions

Article 5 dels Estatuts

Finalitats fundacionals
La Fundació té per finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut, principalment en l'àmbit del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Amb aquesta finalitat haurà de promoure i estrènyer les relacions i l'intercanvi de coneixements entre els investigadors i els grups de recerca que pertanyen als diversos centres i entitats de l'àmbit biomèdic, que actuen principalment en l'entorn de Tarragona; ha d'impulsar la col·laboració amb altres institucions i entitats, prioritzant la realització de projectes conjunts; ha de recaptar fons per finançar activitats de recerca d'interès dels esmentats centres i dispositius; i ha de gestionar els recursos ordenats a la investigació que les diverses institucions i entitats que en formin part li encomanin.
 
Article 6
Activitats
6.1  Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
6.2  En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:
a)  Identificar i promoure les grans àrees de recerca en l'àmbit biomèdic de l'entorn geogràfic del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, impulsant la més estreta interrelació entre la recerca bàsica, traslacional, clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris.
b)  Estimular la col·laboració interdisciplinària entre els diferents grups de recerca del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, i amb d'altres institucions i entitats, públiques o privades de l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut.
c)  Facilitar el finançament, l'administració i la gestió del procés de la recerca que es porti a terme a les institucions i entitats que formen part de la Fundació, mitjançant l'obtenció i aplicació dels fons que obtingui la Fundació i l'ordenació dels seus recursos físics, humans i econòmics.
d)  Produir i difondre a la societat els avenços científics, així corn facilitar la innovació i transferència de tecnologia al sector productiu.
e)  Promoure la docència i la formació especialitzada d'investigadors, tècnics, personal sanitari i professors.
f)  Concedir beques, borses d'estudi i d'altres ajuts econòmics per a la realització de treballs d'investigació i estades en laboratoris i altres centres i institucions nacionals i estrangers, i per a l'adquisició i manteniment d'equipaments i utillatge de recerca.
g)  Prestar serveis de suport a la recerca en interès dels investigadors i grups de recerca dels diferents centres i institucions membres.
h)  Vetllar per garantir l'observança dels imperatius ètics i relació amb la recerca.
i)   Participar en les polítiques de coordinació de la recerca biomèdica de Catalunya, projectes de recerca i xarxes d'excel·lència d'àmbit nacional i internacional.
j)   En general, qualsevol altra relativa a la gestió prestació de serveis i recursos humans, científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca.
Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica l'obligació d'atendre-les totes, ni tampoc cap relació entre elles.
6.3  En tot moment, el Patronat pot acordar la realització d'altres activitats, que consideri convenients, als efectes d'assolir les finalitats fundacionals.
6.4  Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Fundació. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.


data actualització (01/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya