Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)

Responsable

Sr.   Andreu Fort i Robert

Càrrec

gerent de la Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)

Adreça
Carrer del Doctor Aiguader, 88
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 316 04 00
Fax
93 316 04 10
Contacte
Adreça web

 

NIF

G-60072253

 

Funcions

Article 5 dels Estatuts

Finalitats fundacionals
La Fundació té per finalitat la recerca i la docència en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut i de la vida, i la seva promoció en I¿àmbit del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Article 6 dels Estatuts
Activitats
6.1  Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
6.2  En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:
a)  Promoure la investigació científica i tècnica i la innovació tecnològica en els centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, així com contribuir a la correcta gestió dels projectes relacionats amb la recerca.
b)  Desenvolupar programes de recerca i organitzar i prestar serveis de suport técnic en els àmbits sanitaris i acadèmics.
c)  Transferir al sector els avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis.
d)  Prestar servei dins l¿àmbit de la recerca, mitjançant programes d'acció concertada, tot cooperant, a través de convenis i altres formes de concertació, amb organismes nacionals i internacionals.
e)  Coordinar i col·laborar en el sector públic i privat en temes de recerca.
f)  Assessorar a empreses i indústries en el camp de la recerca i desenvolupament tecnològic.
g)  Organitzar programes de formació científica i tècnica en els àmbits de la seva actuació per ell mateix o en col·laboració amb altres institucions i entitats.
h)  Integrar en activitats de recerca i desenvolupament tecnològic al personal assistencial del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
i)   Proposar projectes d'investigació i realitzar un seguiment que en garanteixi, tant el compliment, com la qualitat
j)   Promoure la recerca d'alta qualitat, posant a I¿abast dels investigadors tots els mitjans propis de al Fundació.
k)  Vetllar per la ètica i els principis deontològics de la recerca, com també per I'acompliment dels compromisos que la Fundació o els investigadors estableixin amb les entitats que donin suport a la investigació.
Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica I'obligació d'atendre-les totes, ni tampoc cap prelació entre elles.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Fundació. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.


data actualització (02/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya