Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)

Responsable

Sr.   Andreu Fort i Robert

Càrrec

Gerent

Adreça
Carrer del Doctor Aiguader, 88
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 316 04 00
Fax
93 316 04 10
Contacte
Adreça web

 

NIF

G-60072253

 

Funcions

Funcions

Article 5 dels Estatuts

Finalitats fundacionals
La Fundació té per finalitat la recerca i la docència en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut i de la vida, i la seva promoció en I¿àmbit del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Article 6 dels Estatuts
Activitats
6.1  Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
6.2  En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:
a)  Promoure la investigació científica i tècnica i la innovació tecnològica en els centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, així com contribuir a la correcta gestió dels projectes relacionats amb la recerca.
b)  Desenvolupar programes de recerca i organitzar i prestar serveis de suport técnic en els àmbits sanitaris i acadèmics.
c)  Transferir al sector els avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis.
d)  Prestar servei dins l¿àmbit de la recerca, mitjançant programes d'acció concertada, tot cooperant, a través de convenis i altres formes de concertació, amb organismes nacionals i internacionals.
e)  Coordinar i col·laborar en el sector públic i privat en temes de recerca.
f)  Assessorar a empreses i indústries en el camp de la recerca i desenvolupament tecnològic.
g)  Organitzar programes de formació científica i tècnica en els àmbits de la seva actuació per ell mateix o en col·laboració amb altres institucions i entitats.
h)  Integrar en activitats de recerca i desenvolupament tecnològic al personal assistencial del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
i)   Proposar projectes d'investigació i realitzar un seguiment que en garanteixi, tant el compliment, com la qualitat
j)   Promoure la recerca d'alta qualitat, posant a I¿abast dels investigadors tots els mitjans propis de al Fundació.
k)  Vetllar per la ètica i els principis deontològics de la recerca, com també per I'acompliment dels compromisos que la Fundació o els investigadors estableixin amb les entitats que donin suport a la investigació.
Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica I'obligació d'atendre-les totes, ni tampoc cap prelació entre elles.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Fundació. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.


data actualització (14/11/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya