Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)


Adreça
Travessera de les Corts, 131-159
Població
08028  Barcelona

 

NIF

P-5800026-F

 

Funcions

Article 5 dels Estatuts
5.1  Constitueixen els objectius específics del Consorci els següents:
a)  L'assistència sanitària i sociosanitària vinculada a la xarxa d'assistència sanitària coordinada amb els diversos nivells sociosanitaris.
b)  La docència, relacionada amb la sanitat i les Ciències de la Salut.
c)  Les activitats d'investigació, estudi i divulgació cultural relacionades amb la sanitat i les Ciències de la Salut.
d)  La participació en programes i campanyes en matèria  de salut pública i medicina preventiva adreçades a la població.
e) Tot el que estigui directament o indirecta relacionat amb els objectius esmentats anteriorment i que acordi la Junta General del Consorci.
f)  La gestió  i prestació de serveis sanitaris corresponents a les àrees de Medicina Interna, Cirurgia General, Obstetrícia i Ginecologia i Pediatria que es despleguin en l'Hospital Casa de la Maternitat i la dels laboratoris d'anàlisis clíniques de l'Institut de Bioquímica Clínica.
Arribat el cas que sigui possible, les funcions del Consorci es podran fer extensives a d'altres prestacions pròpies o alienes dels integrants de l'Ens relacionades amb l'àrea de Ciències de la Salut.
g)  La contractació amb tercers de les prestacions que realitzi el Consorci.
h)  La promoció d'activitats relacionades amb l'àmbit de les Ciències de la Salut.
5.2  Les finalitat esmentades les podrà portar a terme el propi Consorci, els òrgans de gestió dotats de personalitat jurídica pròpia que ell creï o bé aquells que s'hi adscriguin.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Consorci. Participació de la Generalitat: Majoritària Indirecta.


data actualització (01/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya