Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

Responsable

Sra.   Miriam Moysset i Gil

Càrrec

directora de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Adreça
Parc de Montjuïc, s/n
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 567 15 00
Fax
93 567 15 67
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre i d'atenció

Per mesures sanitàries COVID-19 només s'atén amb cita prèvia, que cal demanar a cartoteca@icgc.cat
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.Romandrà tancat
el 24 de desembre.
el 31 de desembre.

 

NIF

Q-0801980-D

 

Funcions

Relacionades amb l'exercici de les competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també les d'impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl.

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Els òrgans de govern i administració de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya són:
 • el Consell Rector, i
 • la Direcció.
El Consell Rector és l'òrgan superior col·legiat superior de govern, direcció i control de l'ens, i en són membres:
 1. La presidència, que recau en la persona titular del departament competent en matèria de territori.
 2. La vicepresidència, que recau en la persona que nomeni la presidència d'entre els vocals.
 3. Les vocalies, que, fins a un màxim de catorze, són:
  • Sis persones en representació de la Generalitat, nomenades per les persones titulars dels departaments que determini el Govern mitjançant acord.
  • Dues persones en representació dels ens locals, nomenades per llurs entitats representatives.
  • El director o directora de l'Institut.
  • Una persona en representació de les universitats catalanes, nomenada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
  • Quatre professionals d'acreditada competència en l'àmbit d'actuació de l'ens, nomenats per la presidència del
   Consell Rector.
 4. El secretari o secretària.
La Direcció té com a funcions:
 • Dirigir l'activitat de l'ens sota les directrius del Consell Rector.
 • Fer complir i executar els acords del Consell Rector.
 • Impulsar i proposar al Consell Rector la política tècnica i administrativa que ha d'informar la planificació i la gestió de les activitats, concretada en els plans d'actuació i en el contracte programa subscrit amb la Generalitat.
 • Proposar al Consell Rector l'estructura organitzativa de naturalesa laboral de l'ens.
 • Exercir la direcció superior del personal de l'ens.
 • Establir els criteris econòmics per a dur a terme estudis, informes o altres tipus d'actuacions o, si escau, per a la venda dels seus productes, de la qual cosa en dóna compte el Consell Rector.
 • Dirigir, coordinar, gestionar, inspeccionar i controlar totes les dependències, les instal·lacions, les activitats i els serveis de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
 • Ordenar i autoritzar les despeses i els pagaments.
 • La resta de funcions que determinin els estatuts.


data actualització (10/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya