Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental a Barcelona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Maria López Martín

Càrrec

cap de la Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental a Barcelona

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 409 20 90

Funcions

Administrar i ordenar la gestió i l'aprofitament cinegètic de les àrees privades i locals de caça, les zones de seguretat i els refugis de caça, així com dels refugis de fauna salvatge, i realitzar la interlocució amb els seus titulars o promotors.
Tramitar i autoritzar els expedients d'autoritzacions especials de captura per a la prevenció o lluita contra els prejudicis i riscos provocats per les espècies cinegètiques de les zones detallades a la lletra a) i, si s'escau, organitzar i coordinar les actuacions de control que se'n derivin.
Controlar les repoblacions d'espècies cinegètiques i piscícoles en l'àmbit del servei territorial.
Coordinar el control de les activitats piscícoles en l'àmbit del servei territorial.
Informar en relació amb les expedients de cabals, lleres, plans de salvament i connectivitat a les zones de pesca, a les zones lliures i als refugis de pesca.
Assessorar tècnicament les administracions públiques, així com orientar la ciutadania en relació amb els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin a projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.data actualització (15/12/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya