Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció d'Indústries, Comercialització i Regulació de Mercats Agroalimentaris a Barcelona

    Organigrama

Responsable

Sra.   Ma. Carme Rico Martínez

Càrrec

Cap de la Secció

Adreça
Avinguda Meridiana, 38
Població
08018  Barcelona
Telèfon
93 409 20 90
Fax
93 409 20 91
Contacte

Funcions

Assessorar tècnicament les administracions públiques, així com orientar la ciutadania i en especial les indústries agroalimentàries en relació amb els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin a projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.
Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria d'indústries agroalimentàries, comercialització agrària i protecció de la qualitat.
Gestionar els registres de l'àmbit agroalimentari i de regulació de mercats que la normativa sectorial els atribueixi.
Tramitar els expedients de les línies d'ajuts en el marc de l'Organització Comuna de Mercats (OCM) relatives a la transformació de productes agraris amb finalitat de regulació del mercat i els ajuts al consum, i emmagatzematge privat.
Gestionar l'aplicació de les mesures d'intervenció de mercats agroalimentaris (compres i vendes d'intervenció) així com la tramitació dels expedients relatius a mesures per a l'emmagatzematge privat i la retirada de productes del mercat d'acord amb les instruccions de la direcció general competent en matèria de qualitat i indústries agroalimentàries.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (10/06/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya