Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci Badalona Sud

Responsable

Sra.   Virginia Loro i Carrasco

Càrrec

secretària del Consorci Badalona Sud

Adreça
Carrer de Sant Joan Evangelista, s/n 1r
Població
08918  Badalona
Telèfon
93 398 87 93
Fax
93 398 87 86

 

NIF

Q-0801412-H

 

Funcions

La finalitat de caràcter general del Consorci és garantir la coordinació i l'execució del Pla d'integració i transformació dels barris de Badalona Sud, per tal de contribuir substancialment a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Aquest Pla l'han d'aprovar les entitats consorciades.

Constitueixen el Consorci la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Badalona. Poden adherir-s'hi altres administracions, entitats o organismes que ho sol·licitin, sempre que reuneixin els requisits legalment establerts i així ho acordi la majoria de dos terços del Ple del Consorci, amb la conformitat expressa de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Badalona.

El consorci Badalona Sud està adscrit a l'Ajuntament de Badalona.

Per tal d'assolir la finalitat o l'objectiu que preveu l'article anterior, el Consorci ha de dirigir l'aplicació i ha de gestionar les actuacions del Pla d'integració i transformació del barris de Badalona Sud, que inclou intervencions en els àmbits d'actuació següents:
  • Actuacions derivades de l'aplicació del Pla: Actuacions socials, laborals, culturals, educatives, sanitàries i de seguretat a favor de la població resident al sector d'actuació / Actuacions del parc d'habitatges i d'execució dels equipaments socials, culturals, educatius, sanitaris i esportius del sector d'actuació, sempre d'acord amb les actuacions urbanístiques i d'infraestructura de l'Ajuntament de Badalona / Actuacions de col·laboració, i suggeriments i informes, dels instruments urbanístics que hagi d'aprovar l'Ajuntament de Badalona / Actuacions adreçades al desenvolupament econòmic del sector d'actuació en coordinació amb les actuacions de l'Ajuntament de Badalona / Establiment de relacions amb altres administracions, organismes i entitats de qualsevol tipus per al bon compliment de les funcions atribuïdes al Consorci.
  • Aquelles actuacions que li deleguin la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Badalona.
  • Actuacions urbanístiques pròpies de la gestió urbanística que correspon a l'administració actuant, amb la delegació prèvia de l'Ajuntament de Badalona, per la qual cosa, i en aplicació dels articles 22 i 23 de la Llei d'urbanisme, aprovada pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, aquest Consorci es constitueix com a entitat urbanística especial.

Components

Els òrgans de govern del Consorci són els següents:
  1. El Ple
  2. El president
  3. La Comissió Executiva Permanent


data actualització (15/02/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya