Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell d'administració de l'Agència Catalana de la Joventut

Responsable

Sr.   Àlex Sastre i Prieto

Càrrec

president del Consell d'administració de l'Agència Catalana de la Joventut

Adreça
Carrer de Calàbria, 147
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 483 83 43
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 1. Fixar les directrius generals de l'actuació de l'Agència.
 2. Aprovar anualment els comptes i la memòria de l'exercici precedent i el pla d'actuació de l'exercici següent.
 3. Aprovar l'avantprojecte de pressupost anual i elevar-lo al conseller o consellera del departament competent en matèria de joventut.
 4. Aprovar la participació de l'Agència en societats mercantils, sens perjudici de les autoritzacions legalment establertes.
 5. Supervisar la gestió del director o directora general.
 6. Proposar els canvis d'organització que afecten l'estructura de l'Agència.
 7. Aprovar els contractes d'un import superior al 5% del pressupost de l'Agència i els que impliquen una despesa plurianual de caràcter no recurrent.
 8. Aprovar l'adquisició de béns immobles.
 9. Aprovar la sol·licitud de crèdits o préstecs d'un import superior al 5% del pressupost de l'Agència.
 10. Establir convenis amb entitats públiques i privades per a assolir els fins de l'Agència quan impliquen una despesa superior al 5% del seu pressupost.

Components

 1. La persona titular de la Direcció General de Joventut, que n'és el president o la presidenta.
 2. El director o la directora general de l'Agència, que n'és el vicepresident o la vicepresidenta.
 3. Una persona del departament competent en matèria de joventut, designada pel seu titular.
 4. Una persona del Departament d'Economia i Finances, designada pel seu titular.
 5. Una persona del departament competent en matèria de treball, designada pel seu titular.
 6. Una persona del departament competent en matèria d'habitatge, designada pel seu titular.
 7. La persona titular de la Subdirecció General de Joventut, que alhora actuarà com a secretari/ària.


data actualització (26/10/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya