Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Interdepartamental de Polítiques de Joventut

Responsable

Sr.   Enric Ocaña i Rodríguez

Càrrec

secretari de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut

Adreça
Carrer de Calàbria, 147
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 483 83 83
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Corresponen a la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut les funcions següents:
  1. Proposar les línies d'actuació en matèria de joventut de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
  2. Sensibilitzar les diferents àrees del Govern de la necessitat d'impulsar polítiques per a la gent jove i d'orientar-les segons les especificitats del col·lectiu.
  3. Coordinar les actuacions de l'Administració de la Generalitat en polítiques de joventut.
  4. Crear i impulsar comissions tècniques de treball, segons les línies d'actuacions, per executar polítiques de joventut.
  5. Impulsar l'acció de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut.
  6. Fer el seguiment dels plans d'actuació en polítiques de joventut.

Components

La Comissió interdepartamental en polítiques de joventut té la composició següent:
  1. La presidència l'exerceix el Conseller/a Cap, que és substituït per la vicepresidència en casos d'absència, malaltia o vacant.
  2. La vicepresidència l'exerceix el secretari/ària general de Joventut.
  3. Les vocalies: una persona representant de cada departament de l'Administració de la Generalitat, amb rang mínim de director/a general.
  4. La secretaria: una persona adscrita a la Secretaria General de Joventut

El càrrec de persona integrant de la Comissió no és retribuït.

Si algun dels membres de la Comissió no pogués exercir el seu càrrec per absència o malaltia, per tal de facilitar la continuïtat del seu funcionament, es pot delegar la representació en un altre membre assistent de la Comissió.

La Comissió podrà convidar persones expertes qualificades a les seves reunions per debatre temes concrets inclosos a l'ordre del
dia.

La Comissió interdepartamental es reunirà, com a mínim, tres cops cada any.


data actualització (08/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya