Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de Relacions Sindicals

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jose Manuel Isac Meler

Càrrec

responsable de Relacions Sindicals

Adreça
Travessera de les Corts, 319-321
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 300 22 96

Funcions

Assessorar la Sub-direcció General de Recursos Humans en les seves relacions amb les organitzacions sindicals de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.

Analitzar les propostes a tractar en els processos de consulta, participació i negociació amb les organitzacions sindicals representatives de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, així com en els grups de treball, comissions i comitès.

Donar suport tècnic a la Sub-direcció General de Recursos Humans en l'àmbit sindical, objecte de la seva competència i, en particular, en l'adopció de pactes i acords que afectin les condicions de treball de les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra, així com en la preparació de les reunions del Consell de la Policia.

Donar el suport tècnic a la Sub-direcció General de Recursos Humans, en l'àmbit de la seva competència, per donar compliment als compromisos i els acords assolits en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, així com formar part del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de Mossos d'Esquadra.

Supervisar la implementació dels pactes i acords subscrits per la Direcció General de la Policia amb les organitzacions sindicals representatives de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i vetllar pel seu compliment.

Desenvolupar les propostes i els projectes de pactes i acords que la Sub-direcció General de Recursos Humans hagi de presentar a les organitzacions sindicals representatives, en l'àmbit dels seus compromisos, amb la finalitat de modificar les condicions de prestació del servei o la carrera professional dels membres del cos de Mossos d'Esquadra.

Vetllar pel respecte a l'exercici dels drets sindicals dels representants de les organitzacions sindicals de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, així com de les seves garanties.

Canalitzar les relacions i la comunicació entre les organitzacions sindicals del cos de Mossos d'Esquadra i les diferents unitats de la Direcció General de la Policia.

Coordinar els processos electorals en el cos de Mossos d'Esquadra per a l'elecció dels membres del Consell de la Policia.

Coordinar les reunions de treball que, de forma periòdica, mantenen els màxims representants de la Direcció General de la Policia amb els representants de les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d'Esquadra, i participar-hi.

Exercir qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (30/09/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya