Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista

Responsable

Sr.   Antoni Font i Renom

Càrrec

president del Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Comitè Tècnic té les funcions següents:
a) Emetre informes preceptius sobre les actuacions a què fa referència l'article 7.
b) Emetre un informe anual d'avaluació de les actuacions dutes a terme, que ha d'enviar al Govern i al Parlament.
c) Emetre els informes que li sol·liciti el conseller o consellera del departament que té atribuïdes les competències establertes per aquesta llei.
d) Formular les observacions i les propostes que consideri pertinents.

Components

President: senyor Antoni Font i Renom, director general de Memòria Democràtica.

 Vocals:

 - Senyor Josep Maria Gurt Esparraguera, com a professional de prestigi reconegut en el camp de l'arqueologia.

- Senyor Xavier Jordana Comín, com a professional de prestigi reconegut en el camp de l'antropologia física.

- Senyora Aina M. Estarellas Roca, com a professional de prestigi reconegut en el camp de la medicina forense.

- Senyora Conxita Mir Curcó, com a professional de prestigi reconegut en el camp de la història contemporània.

- Senyora Rosa Ana Alija Fernández, com a professional de prestigi reconegut en el camp del dret.

- Senyor Carles Vallejo Calderón, en representació de les entitats sense ànim de lucre que compleixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya i que inclouen el desenvolupament de les activitats regulades per la Llei 10/2009, del 30 de juny, entre llurs finalitats estatutàries.

- Senyor Francesc Xavier Menéndez Pablo, en representació del Consell de Governs Locals.

- Senyor Rafael de Yzaguirre Pabolleta, en representació del Consell de Governs Locals.data actualització (15/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya