Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista

Responsable

Sra.   Carme Garcia Súarez

Càrrec

presidenta del Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 634 74 30
Fax
93 634 74 74

Observacions

A partir del dia 23 d'abril aquesta unitat es trasllada al Districte Administratiu, carrer Foc, núm. 57. 08038 Barcelona. Telèfon 93 857 40 00

Funcions

El Comitè Tècnic té les funcions següents:
a) Emetre informes preceptius sobre les actuacions a què fa referència l'article 7.
b) Emetre un informe anual d'avaluació de les actuacions dutes a terme, que ha d'enviar al Govern i al Parlament.
c) Emetre els informes que li sol·liciti el conseller o consellera del departament que té atribuïdes les competències establertes per aquesta llei.
d) Formular les observacions i les propostes que consideri pertinents.

Components

El Comitè Tècnic, que ha de tendir a assolir una composició del cinquanta per cent de dones, és integrat pels membres següents:
a) Un president o presidenta, que ha d'ésser una persona en representació del departament competent en matèria de memòria democràtica.
b) Cinc professionals i acadèmics de prestigi reconegut en el camp, respectivament, de l'arqueologia, l'antropologia física, la medicina forense, la història contemporània i el dret.
c) Una persona en representació de les entitats sense ànim de lucre que compleixin llurs funcions majoritàriament a Catalunya i que incloguin el desenvolupament de les activitats regulades per aquesta llei entre llurs finalitats estatutàries.
d) Dues persones en representació del Consell de Governs Locals.
El president i els vuit membres del Comitè Tècnic són nomenats pel Govern per un període de quatre anys, a proposta dels departaments amb competències en matèria de salut, justícia, patrimoni cultural, universitats, administració local i memòria democràtica.


data actualització (25/02/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya