Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista

Responsable

Sra.   Carme Garcia Súarez

Càrrec

presidenta del Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 634 74 30
Fax
93 634 74 74

Funcions

El Comitè Tècnic té les funcions següents:
a) Emetre informes preceptius sobre les actuacions a què fa referència l'article 7.
b) Emetre un informe anual d'avaluació de les actuacions dutes a terme, que ha d'enviar al Govern i al Parlament.
c) Emetre els informes que li sol·liciti el conseller o consellera del departament que té atribuïdes les competències establertes per aquesta llei.
d) Formular les observacions i les propostes que consideri pertinents.

Components

El Comitè Tècnic, que ha de tendir a assolir una composició del cinquanta per cent de dones, és integrat pels membres següents:
a) Un president o presidenta, que ha d'ésser una persona en representació del departament competent en matèria de memòria democràtica.
b) Cinc professionals i acadèmics de prestigi reconegut en el camp, respectivament, de l'arqueologia, l'antropologia física, la medicina forense, la història contemporània i el dret.
c) Una persona en representació de les entitats sense ànim de lucre que compleixin llurs funcions majoritàriament a Catalunya i que incloguin el desenvolupament de les activitats regulades per aquesta llei entre llurs finalitats estatutàries.
d) Dues persones en representació del Consell de Governs Locals.
El president i els vuit membres del Comitè Tècnic són nomenats pel Govern per un període de quatre anys, a proposta dels departaments amb competències en matèria de salut, justícia, patrimoni cultural, universitats, administració local i memòria democràtica.


data actualització (25/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya