Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Escolar Territorial del Vallès Occidental

Responsable

Sra.   M. Teresa Fons Aumedes

Càrrec

president del Consell Escolar Territorial al Vallès Occidental

Adreça
Carrer del Marquès de Comillas, 67-69
Població
08202  Sabadell
Telèfon
93 748 44 55

Components

El Consell Escolar Territorial esta integrat per:
- Quatre representants del professorat, designats per les associacions o organitzacions de professors del territori, d'acord amb la seva representativitat, d'entre els membres dels consells escolars municipals.
- Quatre representants dels pares d'alumnes, designats per les associacions o federacions dels pares d'alumnes del territori, d'acord amb la seva representativitat, d'entre els membres dels consells escolars municipals.
- Quatre representants d'alumnes, designats per les associacions o federacions dels pares d'alumnes del territori, d'acord amb la seva representativitat, d'entre els membres dels consells escolars municipals.
- Dos representants del personal d'administració i serveis, designats per les associacions o les organitzacions del sector, d'acord amb la seva representativitat, d'entre els membres dels consells escolars municipals.
- Un representant designat per cada una de les organitzacions sindicals amb més representativitat del territori.
- Un representant designat per cada una de les organitzacions empresarials amb més representativitat del territori.
- Cinc representants de l'Administració educativa, que seran els delegats territorials respectius i quatre membres designats per ells d'entre funcionaris i tècnics especialitzats.
- Cinc representants dels municipis del territori, designats per les associacions o les federacions de municipis.
- Dos representants dels centres docents privats, dels diversos nivells educatius no universitaris del territori, designats per les organitzacions corresponents conforme a la seva representativitat.
- Dos representants dels centres docents públics, dels diversos nivells educatius no universitaris del territori, designats per les organitzacions corresponents conforme a la seva representativitat.

data actualització (04/11/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya