Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Escolar de Catalunya

Responsable

Sra.   Anna Simó i Castelló

Càrrec

presidenta del Consell Escolar de Catalunya

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 400 69 80

Funcions

El Consell Escolar de Catalunya ha d'ésser consultat preceptivament sobre:
a) Els avantprojectes de llei i els projectes de disposicions generals de l'àmbit educatiu que ha d'aprovar el Consell Executiu.
b) La programació general respecte a la creació i la distribució territorial dels centres docents dels nivells educatius no universitaris.
c) La creació de centres docents experimentals de règim especial.
d) Les normes generals sobre construccions i equipaments escolars.
e) Els plans de renovació educativa i els plans d'innovació educativa.
f) Les orientacions i els programes educatius.
g) Les disposicions i les actuacions generals encaminades a millorar la qualitat de l'ensenyament i a millorar-ne l'adequació a la realitat social catalana, i les encaminades a compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals.
h) Els criteris generals per al finançament dels centres públics i de la concertació amb els centres privats, dins el marc competencial de la Generalitat.
i) Les bases generals de la política de beques i d'ajuts a l'estudi, d'acord amb les competències de la Generalitat.

Components

ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA
Jordi Salgado González 
Immaculada Buxadera Catot
Josep Plancheria Roset
Maria del Pilar Nus Rey
Marcel·lina Bosch Costa
Mònica Pereña Pérez

ADMINISTRACIÓ LOCAL
Jessica Segovia Álvarez
Josep Maria Freixanet i Mayans
Mercè Bosch i Romans
Miquel Solà i Navarro
Jordi Roig Vinyals
Anna Erra i Sola
Meritxell Montserrat i Mestres
German Barrena Casero
Jordi Gil Doradon

ALUMNES
Francesc Márquez Fuentes

CENTRALS I ORGANITZACIONS SINDICALS
Àngel García Velázquez
Manuel Pulido Guerrero
Josefa Garcia i Lorenzo

COL·LEGIS PROFESSIONALS
Antoni Domènech Bonet

CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA
Guillermo Chirino Gálvez

CONSELLS ESCOLARS TERRITORIALS
Francesc Ballester Lozano
Montserrat Domingo Herraiz
Dolors Collell Curinyach
Martí Fonalleras Darnaculleta
Carles Vega Castellví
Pere Masó Anglada
Jean Marc Segarra Mauri
Montserrat Perelló Margalef
Jesus Viñas Cirera
Miquel Àngel Essomba i Gelabert

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
Xavier Besalú Costa

MOVIMENTS DE MESTRES DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA
Pilar Gargallo Otero
Raül Manzano Tovar

ORGANITZACIONS PATRONALS
Iris M. Molina Ávila
Sílvia Miró Martín

PARES i MARES D'ALUMNES
Mariona Torredemer i Taló
Joan Ricart Nicolau
Jordi Giménez Manent
Xènia Amorós i Soldevila
Josep Manuel Prats i Moreno

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Iolanda Estrada Sanz
Francisco Ramos Falcó

PERSONALITATS DE PRESTIGI EN EL CAMP DE L'EDUCACIÓ
Jaume Cela i Ollé
Anna Simó i Castelló
Coral Regí Rodríguez

PROFESSORS DE NIVELLS EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS
Pere Forga Visa
Xavier Díez Rodríguez
Cristina Martin Culell
Teresa Esperabé Prieto

SECRETARI
Jesús Moral i Castrillo

TITULARS DE CENTRES DOCENTS PRIVATS
Joan Josep Codina i Puig
Agustín Guillén i Cortés
Joan Bassas i Arnau

UNIVERSITATS DE CATALUNYA
Montserrat Vilà Suñé
María-Pau Cornadó Teixidó
Josep Maria Castella Lidon
 data actualització (14/01/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya