Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Temporals a Empreses, Atenció Primària i Entitats Gestores a Barcelona i Catalunya Central

    Organigrama

Responsable

Sra.   Immaculada Aguado Albillos

Càrrec

cap del Servei d'Avaluacions Mèdiques en l'Atenció Primària a Barcelona Centre

Adreça
Avinguda de Vallcarca, 169-205 Edifici Puigmal (Parc Sanitari Pere Virgili)
Població
08023  Barcelona
Telèfon
93 511 94 00
Fax
93 511 94 16

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 19 h.

Funcions

Al Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Temporals a Empreses, Atenció Primària i Entitats Gestores a Barcelona i Catalunya Central li corresponen, dins del seu àmbit territorial, les funcions següents:
a) Vetllar pel compliment del conveni de col·laboració entre el ministeri competent en matèria de Seguretat Social i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
b) Realitzar el control i la inspecció, així com les avaluacions mèdiques necessàries, per garantir la correcta utilització de les prestacions per incapacitat temporal de la Seguretat Social per contingència comuna que gestionen l'Institut Nacional de la Seguretat Social i l'Institut Social de la Marina.
c) Avaluar la procedència de l'acumulació de processos d'incapacitat temporal.
d) Assessorar i donar suport als professionals sanitaris d'atenció primària i a altres professionals no sanitaris per a l'optimització de la gestió de la incapacitat temporal, i participar en les sessions clíniques programades.
e) Realitzar avaluacions mèdiques i informes sobre les reclamacions contra les altes lliurades per les mútues d'accidents laborals i malalties professionals davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
f) Atendre sol·licituds d'avaluació mèdica efectuades per metges d'atenció primària i per empreses mitjançant els mecanismes legals establerts, i sol·licitar informes i dictàmens als organismes competents en la matèria.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
2. El Servei d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Temporals a Empreses, Atenció Primària i Entitats Gestores a Barcelona i Catalunya Central desenvolupa les seves funcions en l'àmbit territorial corresponent a les regions sanitàries homònimes del Servei Català de la Salut, d'acord amb la delimitació establerta reglamentàriament.data actualització (01/10/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya