Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de Suport Jurídic en la Tramitació de Recursos

    Organigrama

Responsable

Sra.   Lara Gallart de Castro

Càrrec

responsable de Suport Jurídic en la Tramitació de Recursos

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Donar suport jurídic a les unitats directives i organismes que depenen del Departament d'Interior, en matèria de recursos administratius, i realitzar les activitats necessàries adreçades a la resolució d'aquells que correspon resoldre al secretari general o al conseller.

Responsabilitzar-se del suport jurídic fent el seguiment i el control dels recursos que arriben a l'Assessoria Jurídica del Departament.

Efectuar el seguiment de les resolucions sobre matèries competència del Departament que són objecte d'impugnació en la via contenciosa administrativa, especialment en els procediments en matèria de trànsit.

Col·laborar amb els advocats de la Generalitat en tots aquells aspectes que siguin necessaris per a la defensa dels interessos del Departament davant els òrgans jurisdiccionals.

Donar assistència jurídica i documental als lletrats del Gabinet Jurídic en els judicis de l'àmbit competencial del Departament.

Controlar que es compleixin els terminis establerts per a cadascun dels tràmits dels procediments contenciosos administratius, quan correspongui la seva complementació al Departament.

Analitzar les propostes de resolució dels expedients administratius elaborades per les unitats directives i organismes autònoms adscrits al Departament d'Interior, per tal de verificar la seva adequació a la legalitat i el compliment dels requisits formals.

Planificar i realitzar les activitats necessàries per possibilitar la resolució dels expedients sancionadors incoats en matèries que són competència del Departament d'Interior.

Controlar la tramitació dels expedients de reclamacions de responsabilitat patrimonial formulades contra la Generalitat, en matèries que són competència del Departament d'Interior.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (23/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya