Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Associacions i Fundacions

    Organigrama

Responsable

Sra.   Pilar del Pozo Fina

Càrrec

cap del Servei d'Associacions i Fundacions

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Formular propostes i desenvolupar les iniciatives que es plantegin amb l'objectiu de promoure les activitats de les associacions i les fundacions de Catalunya i per enfortir i racionalitzar el mapa d'associacions i fundacions existent.
b) Gestionar els registres d'associacions i fundacions de Catalunya i dirigir les accions d'inscripció d'actes d'aquestes entitats.
c) Gestionar els registres de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d'incapacitat, de patrimonis protegits, així com del llibre de registre d'entitats religioses, del cens d'associacions i fundacions vinculades a partits polítics i d'altres registres de competència de la Direcció General que no estiguin atribuïts a altres unitats.
d) Coordinar els registres territorials que depenen del Departament i donar-los directrius.
e) Supervisar i coordinar l'actualització de les dades relatives a les entitats jurídiques inscrites en els registres que gestiona el Servei.
f) Supervisar les actuacions conduents a fer efectiva la publicitat registral dels assentaments registrals de les entitats dels diferents registres que gestiona el Servei.
g) Assessorar les associacions i les fundacions en relació amb les obligacions registrals i la formalització dels actes objecte d'inscripció.
h) Impulsar millores i simplificacions en les tramitacions telemàtiques dels procediments relatius a les inscripcions registrals.
i) Instruir els procediments de declaració d'utilitat pública d'associacions i, si escau, els de revocació.
j) Coordinar la tramitació dels procediments de modificacions estructurals de les associacions i de les fundacions, gestionant les inscripcions registrals que corresponguin.
k) Instar, quan sigui procedent, la dissolució de les fundacions davant l'autoritat judicial.
l) Informar les iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern relatives a la creació, modificació, presa de participació, desvinculació i dissolució de fundacions, d'acord amb la informació que consta al Registre de fundacions i la normativa reguladora.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els superiors jeràrquics.


data actualització (27/05/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya