Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Supervisió i Protectorat

    Organigrama

Responsable

Sr.   Víctor Vallés Celada

Adreça
Carrer de Pau Claris, 81 (Casal Sant Jordi)
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 41 00
Fax
93 316 41 33

Funcions

a) Assessorar les entitats sotmeses al Protectorat i a l'òrgan de supervisió de les associacions declarades d'utilitat pública en el compliment de les finalitats fundacionals i associatives, i llurs òrgans de govern en el compliment de les seves obligacions.
b) Examinar i comprovar l'adequació formal a la normativa vigent dels comptes anuals de les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública; així com l'informe anual sobre el grau de compliment dels codis de conducta i l'informe d'auditoria.
c) Prendre coneixement de les memòries econòmiques i d'activitats dels col·legis professionals i les associacions professionals, i informar sobre els projectes de viabilitat econòmica de les entitats.
d) Verificar i comprovar el compliment de les finalitats fundacionals o associatives legalment exigibles i fer el seguiment de les actuacions d'aquestes entitats per donar compliment a aquestes finalitats.
e) Exercir la potestat inspectora, la sancionadora, la suplència i altres accions legalment encomanades al Protectorat de fundacions.
f) Instruir els procediments de seguiment del compliment de les obligacions que corresponen a les fundacions i a les associacions declarades d'utilitat pública i, si escau, els procediments d'informació prèvia per verificar fets denunciats.
g) Instruir els procediments d'actes subjectes a autorització prèvia del Protectorat i comprovar i verificar els subjectes a comunicació prèvia i a declaració responsable.
h) Exercir el protectorat de les fundacions especials en els termes establerts en la seva normativa reguladora.
i) Atendre i donar resposta a les consultes d'interès general que no suposin una prequalificació dels actes, negocis o documents.
j) Informar les iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern relatives a la creació, modificació, presa de participació, desvinculació i dissolució de fundacions, d'acord amb la informació que resulta de la documentació dipositada al Protectorat.
k) Qualsevol altra funció anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (04/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya