Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Corporacions Públiques i Coordinació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Carlota Francitorra de Font

Càrrec

cap del Servei de Corporacions Públiques i Coordinació

Adreça
Carrer de Pau Claris, 81 (Casal Sant Jordi)
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 41 00
Fax
93 316 41 33

Funcions

a) Donar suport i assistència jurídica a tots els òrgans de la Direcció General.
b) Gestionar els registres de col·legis professionals i consells de col·legis professionals, d'associacions professionals i d'acadèmies de Catalunya, i dirigir les accions d'inscripció d'actes d'aquestes entitats.
c) Assessorar els col·legis professionals i els consells de col·legis professionals, d'associacions professionals i d'acadèmies de Catalunya en els aspectes relatius als actes inscriptibles en els registres.
d) Supervisar i coordinar l'actualització de les dades relatives a les entitats jurídiques inscrites en els registres que gestiona el Servei.
e) Coordinar les actuacions conduents a fer efectiva la publicitat registral dels assentaments registrals de les entitats dels diferents registres de la Direcció General i supervisar les actuacions que corresponguin a les entitats que gestiona el Servei.
f) Col·laborar en els programes interdepartamentals de millora i coordinació dels registres i dels censos d'entitats jurídiques, amb el seguiment i control de les aplicacions informàtiques de suport als registres a la Direcció General.
g) Elaborar els estudis i fer les propostes de fixació de les demarcacions registrals i notarials de Catalunya, preparar i tramitar les convocatòries de les oposicions i els concursos de notaris, registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, i elaborar les resolucions de nomenament corresponents.
h) Fer el seguiment i donar suport al Consell Interacadèmic de Catalunya.
i) Gestionar els convenis relatius a l'àmbit material de la Direcció General i instruir els procediments relatius a les convocatòries d'ajuts i subvencions.
j) Coordinar i supervisar els projectes relatius a l'organització de ponències, jornades i simposis en què participa la Direcció General en matèria d'entitats jurídiques.
k) Coordinar la gestió de recursos humans, el seguiment pressupostari, el suport administratiu i l'arxiu d'expedients de la Direcció General.
l) Coordinar el manteniment de la informació de les actuacions de la Direcció General amb les unitats del Departament competents per a la planificació i l'avaluació de les polítiques departamentals, així com el manteniment de la informació als portals corporatius.
m) Qualsevol altra funció anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (04/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya