Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Coordinació i Control Econòmic

    Organigrama

Responsable

Sra.   Ma. Jesús Pérez Cadenas

Càrrec

cap del Servei de Coordinació i Control Econòmic (e.f.)

Adreça
Carrer d'Aragó, 332
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 214 01 00
Fax
93 214 01 56

Funcions

a) Preparar l'avantprojecte del pressupost anual de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
b) Planificar les necessitats de despesa centralitzada o agregada a càrrec del pressupost de la Direcció General i l'adquisició de productes i serveis a partir de la detecció de les necessitats efectuades pels centres de cost.
c) Coordinar l'elaboració de la programació i priorització de les necessitats de despesa dels diferents centres de cost a càrrec del pressupost que gestiona.
d) Elaborar els plecs de prescripcions tècniques i els criteris d'adjudicació dels expedients de contractació, així com les propostes de pròrrogues i les de modificacions de contractes en l'àmbit de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
e) Controlar la tramitació dels convenis i subvencions gestionats per la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
f) Assessorar les diferents unitats de la Direcció General de Serveis Penitenciaris en els assumptes relacionats amb les seves funcions.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (06/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya