Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió de Recursos Humans i Econòmics

    Organigrama

Responsable

Sr.   Roger Burrell Argente

Càrrec

cap del Servei de Gestió de Recursos Humans i Econòmics

Adreça
Carrer d'Aragó, 332
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 214 02 53 / 93 214 01 00
Fax
93 214 02 53

Funcions

a) Preparar l'avantprojecte del pressupost anual de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
b) Planificar les necessitats de despesa centralitzada o agregada a càrrec del pressupost de la Direcció General i l'adquisició de productes i serveis a partir de la detecció de les necessitats efectuades pels centres de cost.
c) Coordinar l'elaboració de la programació i priorització de les necessitats de despesa dels diferents centres de cost a càrrec del pressupost que gestiona.
d) Elaborar els plecs de prescripcions tècniques, la proposta dels plecs de clàusules administratives, i els criteris d'adjudicació dels expedients de contractació en l'àmbit de la Direcció General.
e) Controlar la tramitació de les subvencions i els convenis gestionats per la Direcció General.
f) Administrar, fer el seguiment i controlar els assumptes del personal dels centres educatius.
g) Proposar les modificacions dels llocs de treball de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, i fer-ne el seguiment.
h) Elaborar propostes tècniques del contingut de les bases de les convocatòries de l'àmbit d'execució penal.
i) Donar suport i assistència a tots els òrgans que depenen de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil dins del seu àmbit de competències.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (04/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya