Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Recursos Humans

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Lasso Sabaté

Càrrec

cap del Servei de Recursos Humans

Adreça
Carrer de Pau Claris, 81 (Casal Sant Jordi)
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 41 00
Fax
93 316 42 72

Funcions

a) Elaborar estudis i propostes sobre les necessitats quantitatives i qualitatives de recursos humans, donar suport i assistència sobre l'aplicació del règim jurídic vigent en matèria de recursos humans i supervisar directrius, informes tècnics i projectes de disposició en matèria de recursos humans.
b) Elaborar el pressupost en matèria de personal, coordinar-ne la gestió i fer-ne el seguiment.
c) Planificar i supervisar la gestió per a la incorporació, la mobilitat i el cessament del personal.
d) Dirigir i supervisar el manteniment i l'actualització de la relació de llocs de treball, i controlar i gestionar la tramitació dels expedients de situacions administratives.
e) Controlar les tasques d'ordenació i preparació dels expedients en matèria de reclamacions i recursos relatius a personal.
f) Proposar la instrucció dels expedients disciplinaris al personal de serveis centrals i territorials, assessorar en la seva resolució i fer el seguiment de les mesures adoptades.
g) Controlar i supervisar el règim de previsió social del personal.
h) Controlar i supervisar l'aplicació del règim retributiu i l'elaboració de les nòmines del personal del Departament, excepte del personal al servei de l'Administració de justícia.
i) Controlar i supervisar l'ordenació i la gestió del temps del personal, i proposar mesures i criteris per a l'aplicació de la normativa corresponent.
j) Valorar i determinar els llocs de treball a incloure a les propostes d'oferta pública i els que es convoquin a concurs de trasllats i a concurs específic o lliure designació.
k) Fer el seguiment dels processos de concursos generals de mèrits i capacitats i de convocatòries d'ingrés del personal, no convocats pel Departament.
l) Dissenyar els sistemes i els programes de comunicació interna i atenció al personal, i coordinar la implantació del portal de personal en els diferents àmbits de recursos humans.
m) Impulsar, col·laborar i supervisar les actuacions adreçades a implantar un sistema d'avaluació de l'acompliment.
n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (04/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya