Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Gestió Patrimonial i Serveis als Edificis

    Organigrama

Adreça
Carrer de Pau Claris, 158-160
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 567 37 00

Funcions

a) Gestionar la tramitació dels expedients d'adquisició a títol onerós o lucratiu, cessions, permutes o arrendaments de béns immobles.
b) Preparar els expedients administratius en relació amb la gestió patrimonial.
c) Preparar la documentació per a la confecció de l'avantprojecte del pressupost, en la part relativa a les matèries de la seva competència, supervisar-ne l'execució i impulsar-ne la tramitació.
d) Gestionar l'inventari de béns mobles i immobles i les normes per al seu ús correcte.
e) Planificar i gestionar centralitzadament l'adquisició de productes i equipaments per a edificis, centres i unitats de nova creació del Departament i també per a la reposició general d'aquests béns.
f) Coordinar la gestió dels magatzems i/o punts de distribució de les unitats directives.
g) Preparar els expedients tècnics i les propostes d'adjudicació en la contractació de subministraments i equipaments, i supervisar-ne l'execució.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.


data actualització (20/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya