Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Inspecció General de Serveis de Personal

    Organigrama

Responsable

Sra.   Olga Morros i Figuerola

Càrrec

cap de l'Àrea d'Inspecció General de Serveis de Personal

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 365 77 81

Funcions

a) Exercir, sota la direcció de la persona titular de la Sub-direcció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal, la funció inspectora sobre la vigilància del compliment de les normes de funció pública, amb independència de les facultats inspectores que siguin competència d'altres òrgans, tant pel que fa a l'Administració departamental com pel que fa al sector públic.

b) Proposar actuacions per a la millora del funcionament de les unitats en relació amb el compliment de la normativa sobre funció pública. Avaluar i fer el seguiment d'aquestes actuacions, en col·laboració amb els departaments afectats, si s'escau.

c) Vetllar per la prevenció d'irregularitats i males pràctiques administratives en l'àmbit departamental i en el sector públic de la Generalitat.

d) Assessorar els departaments i entitats de l'Administració de la Generalitat sobre el règim jurídic del personal directiu del sector públic i emetre els informes exigits per la normativa vigent sobre les relacions contractuals del personal directiu de les entitats del sector públic de la Generalitat, especialment pel que fa al seu règim retributiu, i la seva adequació a la normativa vigent, sens perjudici de les funcions que sobre aquesta matèria puguin tenir atribuïdes altres òrgans.

e) Promoure les actuacions per a la millora de la transparència quant a les polítiques de recursos humans de l'Administració pública i el sector públic adscrit, i col·laborar en aquestes actuacions.

f) Gestionar el Registre de contractes del personal directiu del sector públic.

g) Investigar i informar sobre les sol·licituds d'actuació derivades del Protocol d'assetjament sexual.

h) Instruir els procediments sancionadors derivats de la legislació en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern en el cas que la persona responsable de la infracció sigui un alt càrrec al servei de l'Administració de la Generalitat.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

 
data actualització (11/06/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya