Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Oficina de Processos i Administració Electrònica

    Organigrama

Responsable

Sra.   Esther Peña de las Heras

Càrrec

cap de l'Oficina de Processos i Administració Electrònica

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 365 77 83

Funcions

a) Planificar, impulsar i coordinar els projectes de millora i simplificació dels processos administratius de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, sobre la base de models de gestió de qualitat i d'excel·lència en la gestió, implantar-los, quan s'escaigui, i fer-ne el seguiment.

b) Elaborar i proposar el marc per a la planificació i el desenvolupament de l'administració electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i de les seves entitats públiques, així com fer-ne el seguiment de l'execució.

c) Impulsar i proposar instruments i actuacions d'innovació i millora de la qualitat dels serveis i dels sistemes de gestió.

d) Dissenyar i proposar els indicadors necessaris per a una correcta avaluació de l'impacte de la implementació de millores en els processos administratius i del desenvolupament de l'administració electrònica, gestionar-ne la recollida i tractament de les dades, i elaborar els informes d'avaluació corresponents.

e) Impulsar les actuacions jurídiques, organitzatives i tecnològiques necessàries per fer efectiva la interoperabilitat dins de l'Administració de la Generalitat, entre administracions i entre aquestes administracions i altres institucions.

f) Donar suport als departaments en el desenvolupament de projectes de gestió de la qualitat, de sistemes de gestió i de millora de processos, com també en la prestació de serveis electrònics, tant pel que fa al disseny com a la implantació, gestió del canvi i avaluació.

g) Impulsar l'elaboració de propostes de desplegament normatiu necessàries per a la implementació de projectes de gestió de la qualitat, la millora dels processos administratius i el desenvolupament de l'administració electrònica.

h) Assegurar i garantir la correcta coordinació interdepartamental de les iniciatives i els projectes en l'àmbit de la interoperabilitat i l'administració electrònica, així com amb els organismes involucrats.

i) Proposar criteris corporatius per a l'elaboració d'informes de viabilitat, d'impacte i de cost-benefici previstos en la producció de serveis d'administració electrònica, i facilitar l'anàlisi prèvia i l'avaluació posterior de la seva implantació.

j) Informar sobre les disposicions que regulin qüestions relatives al desenvolupament de projectes de gestió de la qualitat, simplificació i millora dels processos administratius, com també de la tramitació electrònica i la interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

k) Desenvolupar, facilitar i, si s'escau, portar a terme les auditories administratives en els termes previstos a la Llei 13/1989, de 14 de desembre, en els òrgans departamentals de l'Administració de la Generalitat, tenint en compte criteris d'eficàcia, eficiència, racionalitat i simplificació, i proposar les millores adients.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (04/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya