Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de Gestió Tècnica d'Infraestructures de Cossos Operatius

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Àngels Sala Fenes

Càrrec

responsable de Gestió Tècnica d'Infraestructures de Cossos Operatius

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Planificar i establir els criteris tecnicoeconòmics per a la implantació o per a les revisions dels programes de manteniment que afecten el conjunt de les infraestructures dels cossos operatius.

Estructurar i mantenir el sistema d'eines informàtiques per al control de la gestió dels diferents plans de conservació i manteniment.

Coordinar la posada en funcionament de noves implantacions o de millores de les infraestructures dels cossos operatius i gestionar les llicències, autoritzacions administratives i subministraments necessaris.

Examinar l'estat normatiu i de legalització de les instal·lacions preexistents i, si s'escau, promoure'n l'actualització.

Coordinar els recursos propis per a l'elaboració de plecs tècnics, gestió d'autoritzacions i subministraments, i seguiment dels plans de gestió directa.

Elaborar plecs tècnics per als plans i programes de millora i manteniment de les infraestructures de gestió directa i de les seves instal·lacions, i supervisar el seu desenvolupament.

Supervisar i formular l'aprovació tècnica dels plans de millora i manteniment i dels plans de disponibilitat i manteniment d'edificis de gestió en règim de drets de superfície, utilitzats pels cossos operatius.

Definir i implantar sistemes de control de la qualitat i graus de compliment dels diferents contractes de conservació i manteniment.

Coordinar amb els Serveis d'Administració de la Direcció General de la Policia el seguiment tecnicoeconòmic dels programes de manteniment de gestió directa de les comissaries.

Coordinar amb el Servei Tècnic i la Secció d'Infraestructures de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments el seguiment tècnic i econòmic dels programes de manteniment de gestió directa dels parcs de bombers.

Coordinar amb Infraestructures.cat i concessionàries privades el seguiment dels plans de disponibilitat i manteniment de les infraestructures dels cossos operatius del Departament d'Interior, en règim de drets de superfície.

Gestionar de forma directa el seguiment tecnicoeconòmic dels plans de manteniment de les infraestructures i edificis singulars del Departament d'Interior.

Analitzar els sistemes energètics dels centres adscrits als cossos operatius i proposar intervencions de millora amb criteris d'eficiència energètica.

Incorporar criteris de valoració de sistemes constructius i d'instal·lacions, i propostes de solucions millorades, a partir de l'extracció de dades de resultats d'ús i vida útil dels sistemes.

Aportar prioritats d'intervenció en actuacions de manteniment correctiu i per a plans d'inversió per a millores.

Exercir qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).

data actualització (01/02/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya