Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de Sistemes Integrats de Gestió

    Organigrama

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Assessorar la Subdirecció General per promoure i coordinar la integració del sistema de gestió de prevenció laboral amb la integració dels aspectes de medi ambient i de millora de la qualitat del treball, en totes les unitats directives del Departament.

Coordinar l'elaboració i manteniment del Pla de prevenció de riscos laborals del Departament, així com participar en la gestió de la documentació que se'n derivi (manual de procediments, planificació de les activitats preventives, memòries, etc.).

Analitzar els procediments i sistemes interns de la Subdirecció General i de la resta d'unitats directives del Departament per detectar les seves vinculacions.

Elaborar, conjuntament amb les unitats corresponents, els procediments i instruccions per integrar les activitats de prevenció laboral i de medi ambient envers una millora del procés de qualitat del treball, dins de la gestió organitzativa i dels processos d'actuació dels diferents col·lectius de personal (mossos d'esquadra, bombers, personal de protecció civil i administració i serveis).

Planificar el conjunt d'accions per assegurar la millora contínua envers la implantació del Pla de prevenció, el compliment de les normes adoptades i la normativa vigent corresponent.

Supervisar el grau d'implantació i analitzar l'eficàcia de la integració del sistema de prevenció laboral dins del procés de gestió integrada en les unitats organitzatives del Departament.

Dissenyar i coordinar estudis estadístics (accidentalitat, dades preventives, etc.) i epidemiològics, i participar en la seva realització, amb la finalitat de fer propostes dins del procés de millora contínua.

Informar de les actuacions desenvolupades i dels estudis realitzats relatius a la prevenció laboral i la seva gestió integrada a les diferents unitats de l'organització, amb la implicació dels comandaments i, de manera especial, amb la dels col·lectius als quals van adreçades.

Proposar, planificar i organitzar les activitats de formació i divulgació de la Subdirecció General.

Coordinar les activitats formatives amb les escoles responsables dels col·lectius operatius (policia, bombers, protecció civil) i les àrees de formació del personal d'administració i serveis, envers la integració de la prevenció laboral, el medi ambient i la millora de la qualitat del treball.

Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

A més, les pròpies del cos o escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).

data actualització (15/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya