Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Suport Administratiu i Règim Interior

    Organigrama

Adreça
Carrer de Sant Honorat, 1-3
Població
08002  Barcelona

Funcions

Gestionar l'execució del pressupost destinat a obres, manteniment i serveis així com el control de la facturació de la despesa resultant.

Elaborar els plecs de clàusules i informes tècnics per a la licitació i adjudicació dels contractes de la Subdirecció General d'Obres i Serveis i comprovar el compliment de les condicions establertes en aquests contractes.

Gestionar l'execució dels serveis interns i externs per al bon funcionament de les unitats del Departament, com són majordomia, telefonia, correus, neteja, missatgeria, transport i d'altres de naturalesa anàloga.

Gestionar les compres i subministraments de tots els materials necessaris per al desenvolupament de les activitats pròpies de les diverses unitats del Departament.

Elaborar estudis i informes per a l'anàlisi de les actuacions de la Subdirecció General d'Obres i Serveis i la definició dels indicadors de resultats.

Fer el seguiment de les obligacions que afecten la Subdirecció General d'Obres i Serveis en els convenis amb diversos organismes i unitats per a la gestió i activitats dels edificis.

Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.


data actualització (04/02/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya