Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Planificació i Recerca en Salut

Responsable

Sra.   Aina Plaza Tesías

Càrrec

directora general de Planificació en Salut

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Fax
93 227 29 90
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Analitzar la salut de la població de Catalunya i els seus determinants, així com les desigualtats en salut, i fomentar la difusió dels resultats mitjançant l'Informe de salut, en col·laboració amb la Secretaria de Salut Pública.

b) Dirigir i coordinar el disseny, el seguiment i l'avaluació del Pla de salut de Catalunya en els termes que els articles 62, 63 i 64 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, atribueixen aquesta competència al Departament de Salut.

c) Dirigir, coordinar i avaluar la planificació estratègica dels plans directors, els plans d'ordenació de serveis, els plans interdepartamentals i els programes de salut.

d) Dirigir el procés d'elaboració, avaluació i actualització del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, i ferne el seguiment.

e) Formular els objectius estratègics de la prestació de serveis sanitaris de cobertura pública de Catalunya en el marc del Pla de salut de Catalunya i avaluar el balanç de resultats.

f) Formular els criteris i directrius de planificació per a l'elaboració de la cartera de serveis sanitaris d'utilització pública, inclosa la cartera de salut pública, que ha d'orientar la planificació operativa i la compra de serveis que efectua el Servei Català de la Salut.

g) Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de la planificació de necessitats de professionals, orientant i avaluant la planificació operativa, amb coneixement de l'estructura dels recursos humans, de les condicions de treball i el seu impacte en resultats en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

h) Establir les estratègies de l'atenció a la salut mental, als serveis sociosanitaris i a les malalties oncològiques, cardiovasculars, de l'aparell respiratori i de l'aparell locomotor, a través dels plans directors, el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat i les estratègies per a l'atenció a les malalties minoritàries.

i) Planificar, fomentar i executar, en coherència amb les prioritats del Pla de salut de Catalunya, la política de recerca i innovació en salut, i, a aquests efectes, coordinar els centres de recerca biomèdica i en salut pública, així com avaluar l'impacte social de la recerca biomèdica i de salut pública en l'àmbit de la salut, en coordinació amb el departament competent en matèria de recerca, i en col·laboració amb les universitats, els centres de recerca, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i altres institucions.

j) Exercir les funcions d'autoritat sanitària corresponents a les autoritzacions que regula la Llei 14/2007, de 3 de juliol, de recerca biomèdica, normativa que la desplegui o la substitueixi.

k) Integrar activament en les seves actuacions l'objectiu de la igualtat de les dones i homes, d'acord amb el que estableixen els articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

l) Les altres funcions que li encomani el conseller o consellera. 
data actualització (20/10/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya