Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de Disseny d'Activitats de Formació Policial

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Niñerola Maymí

Càrrec

responsable de Disseny d'Activitats de Formació Policial

Adreça
Carretera C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
Població
08100  Mollet del Vallès
Telèfon
93 567 50 00
Fax
93 567 50 30

Funcions

Elaborar la proposta de definició i implementació de l'estudi de detecció de necessitats formatives dels cossos de policia de Catalunya.

Realitzar l'anàlisi de l'estudi de detecció de necessitats formatives per col·laborar en l'elaboració del Pla anual de formació policial.

Proposar i dissenyar instruments vàlids i fiables per definir i avaluar programes formatius d'acord amb les competències professionals establertes.

Dissenyar el currículum formatiu de la formació policial, d'acord amb els perfils de competències professionals i els instruments i mètodes més eficients.

Col·laborar en el disseny dels programes de formació i en la planificació de les activitats formatives.

Coordinar l'equip docent pel que fa a la implementació dels mètodes i instruments pedagògics definits.

Col·laborar en la definició del perfil docent requerit i en la seva selecció.

Participar en el disseny de l'avaluació de les activitats de formació i de la qualitat de la docència i proposar les accions que permetin la millora de la formació policial.

Supervisar l'adequació pedagògica de la documentació de les activitats de formació.

Col·laborar amb altres organismes per organitzar i definir programes de formació.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

A més, les pròpies del cos o escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (01/02/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya