Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Social de la Llengua de Signes Catalana


Adreça
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8
Població
08001  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana és l'òrgan d'assessorament, consulta i participació social en la política lingüística desplegada o impulsada pel Govern de la Generalitat en relació amb la llengua de signes. Té les funcions següents:
a) Estudiar i analitzar, a instàncies del Govern, les qüestions relacionades amb el foment i la difusió de la llengua de signes catalana, tenint present el principi d'un ús no sexista de la llengua de signes.
b) Assessorar el Govern sobre els mitjans adequats per complir els objectius previstos en la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana.
c) Avaluar els objectius i els resultats de les actuacions relatives a la llengua de signes catalana impulsades per l'Administració de la Generalitat.
d) Qualsevol altra que les lleis o els reglaments li atribueixin.

Components

En representació de l'Administració de la Generalitat:
1) La persona titular del departament competent en matèria de política lingüística, que n'exerceix la presidència.
2) La persona titular de la Direcció General de Política Lingüística, que n'exerceix la vicepresidència.
3) La persona titular de la subdirecció general competent en matèria de política lingüística, que n'exerceix la secretaria.
4) Una persona en representació del Departament de la Presidència.
5) Una persona en representació del departament competent en matèria d'accessibilitat i persones amb discapacitat.
6) Una persona en representació del departament competent en matèria d'ensenyament.
7) Una persona en representació del departament competent en matèria de funció pública.

En representació de les persones usuàries i professionals de la llengua de signes catalana:
1) Una persona en representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).
2) Una persona en representació de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
3) Una persona en representació de l'Associació d'Intèrprets de Llengua de Signes i de Guies-Intèrpret de Catalunya (ACILS).
4) Una persona en representació de l'Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya-l'Espai (APANSCE).
5) Una persona de reconegut prestigi en el món de la recerca científica en relació amb la llengua de signes.
6) Una persona de trajectòria reconeguda en la defensa dels drets lingüístics i culturals de les persones usuàries de la llengua de signes catalana.
7) Potestativament, una persona representant d'una entitat dedicada a l'estudi i difusió de la llengua de signes catalana o d'una associació de persones usuàries.


data actualització (12/02/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya