Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya del Consell Interuniversitari de Catalunya


Adreça
Via Laietana, 2
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 552 67 00
Fax
93 552 69 65

Funcions

La Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya té atribuïdes les següents Funcions:
 • La definició dels criteris per a l'elaboració de les propostes d'examen.
 • Proposar a la Comissió de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya del Consell Interuniversitari de Catalunya les dates de realització de les proves per a cada convocatòria.
 • L'establiment dels criteris generals d'avaluació de les proves.
 • L'adopció de les mesures que garanteixin el secret del procediment d'elaboració i selecció dels exàmens.
 • L'adopció de les mesures que garanteixin l'anonimat dels exercicis realitzats pels alumnes.
 • L'adopció de mesures per garantir els drets lingüístics dels alumnes.
 • La coordinació amb els centres on s'imparteix el batxillerat, informant-los sobre l'organització i estructura de les proves.
 • La designació i constitució dels tribunals.
 • La resolució de les reclamacions que li corresponguin d'acord amb la normativa vigent.
 • Emetre un informe i elevar-lo al Consell Interuniversitari de Catalunya un cop finalitzada la convocatòria de setembre, avaluant els resultats i de les dades de les proves i manifestant les consideracions i les propostes que consideri necessàries.
 • Qualsevol altra funció derivada de l'organització i els seguiment de les proves.

Components

La Comissió, té la composició següent:
 • El coordinador de les proves d'accés a les universitats de Catalunya.
 • El sotscoordinador de les proves d'accés a la universitat de cada una de les universitats públiques catalanes.
 • El director general d'Ordenació i Innovació Educativa del Departament d'Ensenyament o la persona en qui delegui.
 • La cap de l'Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat.


data actualització (05/10/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya