Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Tècnica d'Educació Especial


Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Fax
93 400 69 80

Funcions

Proposta de criteris tècnics per a l'aplicació de la reforma educativa, tant pel que fa a l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials, greus i permanents degudes a disminucions d'ordre psíquic, físic o sensorial, com per a la planificació dels recursos personals, materials i tècnics necessaris per afrontar-la.
Proposta de criteris tècnics referents a la normativa sobre matriculació, així com a concerts, calendari escolar, dades estadístiques, intervenció psicopedagógica, serveis educatius i sobre qualsevol altra matèria que estigui relacionada amb l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials.
Proposta dels criteris tècnics necessaris per a la cooperació i col·laboració amb els serveis i equips especialitzats d'altres departaments de la Generalitat, en relació amb la planificació i l'execució de programes interdepartamentals en favor de les persones disminuïdes.

Components

La Comissió Tècnica d'Educació Especial serà presidida per la directora general d'Ordenació Educativa i en formaran part: El subdirector general de la Inspecció d'Ensenyament, el subdirector general d'Ordenació Curricular, el subdirector general de Programes i Serveis Educatius, el subdirector general de Professorat, el subdirector general de Centres Docents, el subdirector general de Planificació de Construccions Escolars i Serveis Educatius, l'assessor d'Educació Especial, el cap de Servei de Gestió de Programes Educatius, i el cap de la Secció d'Adaptacions del Currículum escolar, com a Secretari.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya