Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Rector del Pla nacional de joventut de Catalunya

Responsable

Sra.   Àngels Piedrola i Gómez

Càrrec

Secretària

Adreça
Carrer de Calàbria, 147
Població
08015  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Són funcions del Consell Rector del PNJCat:

a) Elaborar una proposta de PNJCat, amb la consulta prèvia als agents implicats i elevar-la al Departament competent en matèria de joventut mitjançant la Direcció General de Joventut.
b) Liderar la definició i concreció de les línies principals, l'estructuració dels temps i la definició dels moments i accions cabdals per a la seva posada en marxa, implementació, seguiment i avaluació estratègica del PNJCat.
c) Fer el seguiment, control i avaluació del desplegament operatiu del PNJCat.
d) Vetllar per la coordinació i l'acompliment de les funcions de cada un dels agents en el desplegament estratègic i operatiu del PNJCat.
e) Impulsar la posada en marxa i vetllar pel correcte funcionament dels òrgans i instruments previstos per al desplegament estratègic i operatiu del PNJCat.
f) Aprovar els plans d'actuació territorials i els plans d'actuació Jove que es desprenen del PNJCat.
g) Assessorar sobre el desplegament reglamentari de la Llei 33/20210, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut.
h) Proposar, excepcionalment, la modificació del PNJCat en els supòsits en què es consideri necessari.
i) Proposar la modificació d'aquest Reglament.
j) Qualsevol altra funció que, dins del seu objecte i àmbit d'actuació, li sigui atribuïda per disposició legal o reglamentària.

Totes les funcions del Consell Rector del PNJCat han de ser dutes a terme incorporant la perspectiva de gènere i de les dones.

Components

Al Consell Rector del Pla nacional de joventut de Catalunya hi són representats l'Administració de la Generalitat, les entitats municipalistes i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.


data actualització (15/02/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya