Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT HC)

Responsable

Sr.   Francesc Bonet Pedrol

Càrrec

director general d'Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT HC)

Adreça
Camí d'Ur, 31
Població
17520  Puigcerdà
Telèfon
972 65 77 77 (CAT) / 04 68 61 68 88 (FR)
Contacte

Observacions

Hospital del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)

Telèfon d'informació: 061 CatSalut Respon.

 

NIF

V-55096580

 

Funcions

Funcions

Article 4 dels Estatuts
Objecte i missions de l'AECT HC
4.1  L'objecte de l'AECT HC és la construcció, posada en funcionament i la governança d'un hospital transfronterer, de caràcter basic i comarcal, situat a la comarca catalana de la Cerdanya (Espanya), i destinat a l'atenció de pacients del territori de la Cerdanya (Espanya) i dels territoris de la Cerdanya i el Capcir (França).
L'AECT té també per objecte contribuir al desenvolupament del projecte comú de salut territorial. Amb aquesta finalitat, ha de dur a terme totes les actuacions que siguin procedents en el marc de les competències pròpies de les entitats signants i amb ple respecte dels compromisos internacionals subscrits entre el Regne d'Espanya i la República Francesa.
4.2. Les missions de l'AECT HC són:
1. Pel que fa a la fase de construcció i de posada· en servei de l'Hospital de la Cerdanya (HC):
El suport, la posada en marxa i, si escau, la realització de totes les accions necessàries per fer possible la participació efectiva en el projecte dels serveis públics i de les col·lectivitats territorials públiques en l'àmbit territorial de l'HC, en el marc de les seves competències respectives.
El suport, la posada en marxa i, si escau, la realització de totes les accions destinades a fer efectiu el diàleg entre totes les instancies polítiques i administratives implicades en el projecte de l'HC.
El suport, la posada en marxa i, si escau, la realització de totes les accions destinades a la difusió del projecte de l'HC entre els usuaris i els agents públics i privats, després d'elaborar un pla de comunicació.
Durant el desenvolupament de les fases relacionades amb la construcció i la posada en servei de l'hospital transfronterer, l'AECT HC s'ha de fer càrrec del compliment del pla provisional de funcionament, del pla de finançament, del finançament de les obres i dels equipaments de l'Hospital i de totes les accions necessàries per a aquesta missió.
2. Pel que fa a la fase de funcionament de l'HC:
La prestació de serveis d'atenció ambulatòria.
La prestació de serveis d'atenció hospitalària.
La prestació de serveis de salut mental.
La promoció i el desenvolupament de programes de prevenció en matèria de salut.
L'activitat de formació i investigació relacionada amb l'activitat sanitària.
3. La governança de l'Hospital: La governança: a queda a càrrec del Consell d'Administració i del director, d'acord amb les seves competències respectives. L'esmentat Consell actua com a Assemblea representativa en els termes de l'article 10.1.a) del Reglament (CE) 108212006.
4. La contribució al desenvolupament del projecte comú de salut territorial. El projecte comú de salut territorial es defineix en document establert entre les autoritats sanitàries catalanes i franceses, és a dir, respectivament, el CatSalut i l'ARS del Llenguadoc-Rosselló, que ratifica les principals orientacions de planificació sanitaria transfronterera de l'espai francocatalà. El projecte mèdic del territori es pot revisar en qualsevol moment en funció de l'evolució de l'estructura de l'oferta de salut i de les necessitats de la població. El document s'adjunta al conveni citat en el punt 1. 1 anterior.

Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat


Components

Ens públic de naturalesa singular. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.data actualització (18/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya