Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Anàlisi, Planificació i Projectes

    Organigrama

Responsable

Sr.   Pere Canela Cafaro

Càrrec

cap de l'Àrea d'Organització, Planificació i Racionalització de Personal

Adreça
La Rambla, 8 (Palau Marc)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 316 27 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

- Elaborar informes, dictàmens, estudis i memòries justificatives en relació amb iniciatives d'àmbit transversal competència de la Direcció de Serveis.

 

- Donar suport tècnic a la Direcció de Serveis en l'elaboració i el seguiment de projectes de caràcter transversal.

 

- Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria de dimensionament de recursos humans del Departament, incloses les entitats adscrites o que hi estan vinculades, així com assessorar els diversos òrgans del Departament sobre aquestes matèries.

 

- Analitzar, estudiar i elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament i de les entitats adscrites o que hi estan vinculades, així com assegurar-ne la implementació i avaluació.

 

- Estudiar i elaborar propostes de valoració i classificació de llocs de treball, mantenir actualitzat el Manual d'Organització del Departament i planificar i gestionar els processos de provisió i de selecció del personal del Departament.

 

- Elaborar i explotar dades estadístiques corresponents a la relació de llocs de treball i a la plantilla del Departament.

 

- Coordinar la implementació de les polítiques en matèria de protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament i donar suport en aquesta matèria a les entitats vinculades.

 

- Coordinar l'elaboració i el manteniment del Registre d'activitats de tractament de dades del Departament i l'activitat d'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades de caràcter personal.

 

- Proposar i coordinar l'establiment de sistemes de control i seguiment que permetin l'avaluació de serveis i del compliment d'objectius associats al seu àmbit d'actuació.

 

- Estudiar i elaborar propostes i donar suport a la implementació de sistemes de gestió de qualitat dels serveis.

 

- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (18/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya