Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Assessor de Salut Pública

Responsable

Sr.   Josep Vaqué i Rafart

Càrrec

president del Consell Assessor de Salut Pública

Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005  Barcelona

Funcions

El Consell Assessor de Salut Pública és l'òrgan consultor sobre els aspectes
tècnics i científics de la salut pública i exerceix les funcions que li atribueix l'article
25.3 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública i específicament
les següents:
a) Informar projectes i emetre dictàmens sobre aspectes relacionats amb la salut
pública que li siguin encomanats pel Consell d'Administració.
b) Elevar al Consell d'Administració propostes d'actuacions en matèria de salut
pública.
c) Recomanar el desenvolupament de projectes de recerca en les àrees d'acció
de la salut pública, atenent, si escau, a les diferències entre homes i dones en relació
amb la protecció de la seva salut.
d) Proposar iniciatives de comunicació sobre aspectes relacionats amb la salut
pública i estimular la participació ciutadana i institucional.
e) Promoure la col·laboració amb altres consells assessors amb funcions anàlogues.

Components

Està format per un mínim de deu i un màxim de vint membres, tots ells persones expertes i de reconeguda solvència en l'àmbit de la salut pública.
Els i les membres del Consell Assessor de Salut Pública es nomenen pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del Consell d'Administració, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, per un període de tres anys sens perjudici que puguin reelegir-se per un període d'igual duració.
El president o presidenta és nomenat pel conseller o consellera competent en matèria de salut, a proposta del Consell d'Administració de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
El vicepresident o vicepresidenta serà escollit o escollida entre les seves persones membres.

President:  senyor Josep Vaqué i Rafart

Membres del Consell:
Senyor Pedro Alonso i Fernández
Senyor Salvador Alsius i Clavera
Senyor Josep Maria Antó i Boqué
Senyor Josep Arqués i Suriñach
Senyor Francesc Xavier Bosch i José
Senyor Miquel Bruguera i Cortada
Senyora Victòria Camps i Cervera
Senyor Mariano Domingo Álvarez
Senyora Àngela Dominguez i García
Senyor Josep Maria Gatell i Artigas
Senyor Pere Ibern i Regàs
Senyor Abel Mariné i Font
Senyor Josep Maria Monfort i Bolívar
Senyor Antoni Plasencia i Taradach
Senyor Guillem Prats i Pastor
Senyor Josep Ramos i Montes
Senyora Marisol Rodriguez i Martinez
Senyora Claustre Solé i Brichs
Senyor Antoni Trilla i García
Senyor Josep Vaqué i Rafart


data actualització (31/05/2012)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya