Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius


Adreça
Avinguda dels Països Catalans, 40-48
Població
08950  Esplugues de Llobregat
Telèfon
93 480 49 00

Funcions

 1. Elaborar informes i estudis sobre les causes i els efectes de la violència en l'esport.
 2. Recollir i publicar anualment les dades sobre violència en les competicions esportives realitzades a Catalunya.
 3. Promoure i divulgar accions de prevenció i campanyes de col·laboració ciutadana.
 4. Proporcionar a les federacions esportives catalanes, clubs i altres entitats esportives de Catalunya, i també als organitzadors de competicions esportives, les dades i els consells que puguin facilitar la prevenció.
 5. Informar els projectes de disposicions legals referents a espectacles i competicions esportius, disciplina esportiva i reglamentacions sobre instal·lacions esportives.
 6. Recomanar a les federacions esportives competents i les lligues professionals o, si escau, instar-les a adequar les seves normes de funcionament intern amb la finalitat de tenir en compte en el seu règim disciplinari l'incompliment de les normes relatives a la violència esportiva.
 7. Arbitrar les mesures tendents a impedir l'entrada en els espectacles esportius de persones que presentin símptomes de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics o substàncies similars i a facilitar la realització de les corresponents proves per detectar-ho.
 8. Rebre la informació necessària dels organismes i les autoritats competents en relació amb la qualificació d'esdeveniments esportius d'alt risc.
 9. Proposar a les autoritats competents la incoació d'expedients sancionadors en aquesta matèria.
 10. Qualsevol altra funció que per reglament se li adjudiqui.

Components

La Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya està integrada per:
 1. La persona titular de la Secretaria General de l'Esport, que exercirà la presidència de la Comissió.
 2. Tres persones representants del Consell Català de l'Esport, designades per la persona titular de la presidència del Consell.
 3. Tres persones representants del departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, designades per la persona titular del Departament.
 4. Tres persones en representació dels ens locals, designades de la manera següent: una per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, una altra per la Federació de Municipis de Catalunya i una tercera per l'Ajuntament de Barcelona.
 5. Nou persones designades per la persona titular de la Secretaria General de l'Esport, de la manera següent:
  • Una a proposta de la Federació Catalana de Futbol.
  • Una a proposta de la Federació Catalana de Basquetbol.
  • Quatre proposades per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), de la resta de federacions esportives de Catalunya.
  • Una a proposta de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC).
  • Dues en representació dels clubs o associacions esportius més destacats pel nombre de socis i l'aforament de les seves instal·lacions.
 6. Una persona designada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya.
 7. Dues persones designades per la persona titular del departament de Cultura entre les persones de prestigi reconegut en l'àmbit de les competències de la Comissió.
 8. Dues persones designades per la persona titular del departament d'Interior entre les persones de prestigi reconegut en l'àmbit de les competències de la Comissió.

La vicepresidència és exercida per la persona que designi la que exerceix la presidència de la Comissió, d'entre les que representen el departament d'Interior.


data actualització (16/02/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya