Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Interdepartamental d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives


Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Comissió Interdepartamental d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives és l'òrgan de coordinació entre els diversos departaments i organismes de la Generalitat que exerceixen funcions relacionades amb els espectacles públics i les activitats recreatives. La Comissió s'adscriu al departament competent en aquesta matèria.

Les seves funcions són:

Coordinar els departaments que integra i els seus organismes en l'exercici de les atribucions respectives relacionades amb els espectacles públics i les activitats recreatives.

Informar i fer propostes en relació amb l'aplicació d'aquest Reglament, amb els projectes normatius i amb les polítiques del Govern que afectin el seu contingut.

Components

La persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, que la presideix.

La persona titular de la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, que la vicepresideix.

Un o una vocal, amb rang de direcció general o equivalent, designat per la persona titular del departament o organisme per cada un dels àmbits següents: presidència, cultura, salut, medi ambient, governació, política territorial i obres públiques, joventut, comerç i turisme. No obstant això, i en funció dels temes a abordar per la Comissió, es podran nomenar per la persona titular del departament competent altres membres d'altres departaments o organismes de la Generalitat.

Una persona responsable de la secretaria de la Comissió, que ha de ser titular d'una sotsdirecció general de l'àmbit dels espectacles i les activitats recreatives, nomenada per la persona titular de la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.


data actualització (31/10/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya