Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives


Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives és l'òrgan col·legiat de coordinació i col·laboració entre l'Administració de la Generalitat i els ajuntaments en l'exercici de les competències respectives en matèria d' espectacles públics i activitats recreatives. La Comissió s'adscriu al departament competent en aquesta matèria.

Les seves funcions són:

Debatre i proposar els objectius i les prioritats de les actuacions inspectores de la Generalitat i dels ajuntaments i els plans i programes d'inspecció compartits entre ambdues administracions, sobre els establiments públics, els espectacles públics i les activitats recreatives, d'acord amb el que preveu l'article 45 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

Debatre, deliberar i proposar mesures per millorar la coordinació i la collaboració entre l'Administració de la Generalitat i els ajuntaments en l'exercici de les competències respectives en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

Elaborar l'informe sobre la sol·licitud de delegació de les competències d'autorització i de sanció previstes a l'article 12.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

Components

La persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, que la presideix.

La persona titular de la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, que la presideix en absència de l'anterior.

En representació de l'Administració de la Generalitat, les mateixes persones que formen part de la Comissió Interdepartamental d'Espectacles i Activitats Recreatives.

En representació de l'Administració local, el mateix nombre de representants que es determini per l'Administració de la Generalitat, proposats per les entitats municipalistes i nomenats per la persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives amb la distribució següent:
  • Tres vocals, com a mínim, a proposta de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
  • Tres vocals, com a mínim, a proposta de la Federació de Municipis de Catalunya.
  • Un o una vocal, com a mínim, a proposta de l'Ajuntament de Barcelona.
La persona responsable de la secretaria de la Comissió, que ha de ser titular d'una sotsdirecció general de l'àmbit dels espectacles i les activitats recreatives, nomenada per la persona titular de la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.


data actualització (02/11/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya