Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

Responsable

Sra.   Olga Pané i Mena

Càrrec

gerent del Consorci Mar Parc de Salut Barcelona

Adreça
Passeig Marítim de la Barceloneta, 25-29 (Hospital del Mar)
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 248 30 00 / 93 248 32 54

Observacions

Àmbit territorial i d'actuació
- L'Hospital de Mar
- L'Hospital de l'Esperança
- L'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
- El Centre Fòrum de l'Hospital del Mar
- CUAP Perecamps
- Escola Superior d'Infermeria del Mar
- Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària
Centres de Salut Mental i Toxicomanies:
-Centre Dr. Emili Mira
-CSMIJ (Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil): Ciutat Vella, Sant Martí Sud i Nord, La Mina
-CSM (Centre de Salut Mental d'Adults): La Mina, Sant Martí Sud, Sant Martí Nord, Martí Julià

- Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva: Ciutat Vella, Sant Martí, Ramon Turró, Poble Nou, Besòs, El Clot, La Pau, Barceloneta, Drassanes, Gòtic, Raval Nord

Tipus de servei
Execució d'activitats hospitalàries, assitencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació.

Entitats consorciades o participades
-Departament de Salut
-Ajuntament de Barcelona

Data d'aprovació dels Estatuts
26/01/2010

Data de creació
26/01/2010

 

NIF

S-0800471-E

 

Funcions

Article 3
Objecte i funcions
1. L'objecte del Consorci és la prestació de serveis sanitaris, sociosanitaris i de desenvolupament del coneixement, així com la participació en programes de promoció i rehabilitació de la salut, prevenció de malalties i recerca, principalment en l'àmbit territorial de la ciutat de Barcelona.
2. Les funcions del Consorci són:
a) L'educació sanitària, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.
b) L'atenció integral de la salut.
c) L'atenció primària, especialitzada, ambulatòria, domiciliària i hospitalària.
d) L'atenció sociosanitària i de dependència.
e) L'atenció psiquiàtrica, la promoció, protecció i millora de la salut mental.
f) Les activitats de coneixement en els àmbits de la sanitat i de les ciències de la salut: la docència, la recerca, la formació, la bioètica, els sistemes d'informaciói  d'impuls al desenvolupament de les tecnologies i dels recursos per millorar la qualitat dels centres hospitalaris.
g) Qualsevol altra de naturalesa anàloga relacionada amb les finalitats anteriors, previ acord del Consell Rector.
3. Les funcions a què es refereix l'apartat anterior, el Consorci les pot realitzar directament o a través de qualssevol altres formes de gestió admeses en dret. Per al desenvolupament de les seves activitats el Consorci pot formalitzar convenis de col·laboració amb altres institucions especialitzades.

 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Consorci. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.data actualització (05/08/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya