Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Serveis Jurídics (Agència de l'Habitatge de Catalunya)

Responsable

Sra.   Alícia Rius i Porta

Càrrec

directora dels Serveis Jurídics

Adreça
Carrer de la Diputació, 92
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 228 71 00
Fax
93 228 71 05

Funcions

 1. Assessorar a la Direcció, la Presidència i al Consell d'Administració de l'Agència, mitjançant l'exercici de la Secretaria dels òrgans de Govern, i a les juntes generals, comissions i altres òrgans dels Consorcis d'Habitatge i dels ens públics que li encomani la Direcció o la Presidència de l'Agència.
 2. Coordinar les funcions d'assessorament en dret que exerceix el personal de suport jurídic a les diferents direccions sectorials i serveis territorials d'habitatge.
 3. Supervisar i controlar la legalitat dels informes jurídics preceptius o vinculats a les decisions de la Direcció, Presidència o altres òrgans de govern.
 4. Supervisar les resolucions de la Direcció davant la interposició de recursos d'alçada, de reposició i altres recursos administratius.
 5. Realitzar el seguiment i coordinació dels expedients derivats de la interposició de recursos davant la jurisdicció contenciosa administrativa i dels expedients iniciats per infraccions en matèria d'habitatge i de la imposició de les sancions que regula la Llei pel dret a l'habitatge, així com supervisar les Resolucions sancionadores que, per raó de la quantia, són competència de la Direcció de l'Agència.
 6. Coordinar els procediments i les actuacions de defensa jurídica de l'Agència.
 7. Establir directrius per a l'assessorament dels assumptes derivats de la Llei de la Transparència, la protecció de dades o la defensa de la competència.
 8. Coordinar els expedients relatius als projectes i avantprojectes de disposicions de caràcter general que són impulsats per la Direcció i la Presidència de l'Agència.
 9. Tutelar i coordinar l'elaboració dels informes jurídics que s'elaboren en matèria de contractació pública i en matèria de convenis, i supervisar les condicions jurídiques incloses en els plecs de clàusules dels contractes que adjudica l'Agència, d'acord amb la normativa de contractació pública.
 10. Vetllar per la suficiència de poders que presenten els particulars, organismes o entitats per actuar davant l'Agència i elaborar directrius per signar acords, convenis, protocols o altres compromisos amb aquesta Agència.
 11. Col·laborar amb l'Assessoria jurídica del departament de la Generalitat, del qual depèn l'Agència de l'Habitatge i amb el Gabinet jurídic de la Generalitat en les matèries contencioses.
 12. Col·laborar en l'assessorament a organismes, institucions i administracions públiques locals, per al desplegament i l'aplicació de la normativa d'habitatge.data actualització (22/05/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya